Loading...

Erfgooierscollege, energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

Erfgooierscollege Huizen

Een nieuw energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

Het nieuwe Erfgooierscollege komt eraan. Zenzo gaat als ontwikkelaar aan de slag om samen met leerlingen, docenten en medewerkers een transparant, energieneutraal en toekomstbestendig schoolgebouw voor 1050 leerlingen te realiseren.

Theorie wordt in praktijk gebracht

Zowel in het onderwijs als in de bouw gebeurt veel. Innovaties en veranderende regelgeving zijn van invloed op beide sectoren. Het onderwijs heeft daarbij de taak om leerlingen voor te bereiden op dit snel veranderende werkveld. Dit is een kans die meegenomen wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe Erfgooierscollege door de ”theorie” in de praktijk te laten brengen door leerlingen. Circulariteit in de vorm van hergebruik en recycling, duurzaamheid in de vorm van gasloos en energiebesparing, automatisering door het toepassen van 3-d technieken zijn voorbeelden van thema’s die bij de nieuwbouw zichtbaar worden.

Ontwikkelteam

Inmiddels is het ontwikkelteam begonnen met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van leerlingen, docenten en andere gebruikers van het nieuwe schoolgebouw. Door middel van interactieve processen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om bepaalde onderdelen zelf vorm te geven en creatieve onderwijsprojecten op te zetten rondom het thema ”bouw”.

Gescheiden bouw-en leerlingenstromen

De verwachting is dat in augustus 2019 met de bouw wordt gestart. Lithos uit Amersfoort neemt de bouw voor haar rekening. Alle leerlingen blijven gedurende het bouwproces onderwijs krijgen op de huidige locatie. Hierbij worden bouwstromen gescheiden van leerlingenstromen om overlast te minimaliseren. Het nieuwe Erfgooierscollege kan naar verwachting in december 2020 in gebruik worden genomen

Wil je meer weten over de nieuwbouw van het Erfgooierscollege? We vertellen je er graag meer over

We hebben de droom van vier partijen die samen iets wilden gaan doen samengebracht. Vier organisaties die open staan voor mensen met een beperking, van elkaar willen leren en werken vanuit dezelfde identiteit. De kerk, twee zorginstellingen en een kindercentrum hadden elkaar gevonden, maar ze kregen het niet concreet. Ze hadden behoefte aan een partij die het concreet kon maken. Een partij die alle wensen en belangen samen kon brengen en het plan haalbaar en ook financieel betaalbaar maakte. We hebben de partijen leren kennen en zijn doorgegaan tot we een oplossing hadden. Kwaliteit en samen gebruik maken van de ruimtes stonden daarbij centraal.

Wil je meer details over hoe de samenwerking precies is gegaan of heb je zelf een uitdaging? We vertellen je er graag meer over.

MEER PROJECTEN

2019-02-26T08:14:30+00:00