Onderwijs / zorg

Bij ontwikkelen en bouwen in de zorgsector komt veel kijken. Je moet je namelijk ultiem kunnen verplaatsen in de toekomstige bewoners. Zij moeten zich geborgen voelen in hun nieuwe thuis en de werknemers van de zorginstellingen moeten hun werk gemakkelijk kunnen uitvoeren. Er komt dus nogal wat bij kijken.

Daarnaast verandert er nogal wat in deze sector en de middelen zijn schaars. Dit betekent dat optimale samenwerking en transparantheid van essentieel belang zijn om een product te realiseren dat volledig beantwoord aan de verwachtingen van de klant. En daar zijn wij nou goed in.

Hetzelfde geldt voor de onderwijssector. Een school realiseer je voor de leerlingen en leerkrachten. Zij moeten geinspireerd voelen in de omgeving en ook hier speelt geborgenheid en veiligheid weer een grote rol. Ook hier geldt dat de beste garantie daartoe het werken in een team is. Opdrachtgever, ontwikkelaar en bouwer hebben dezelfde belangen, namelijk een duurzaam zorggebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van nu en de toekomst en een plezierige leef- en werkomgeving is. Dus zo vroeg mogelijk de kennis delen over zorgaspecten, constructies, uitvoering, inrichting, installaties, omgeving, etc. en daarmee samen het optimale realiseren voor binnen en realistisch budget.