De essentie van een gebouw

Een goed gebouw, is een gebouw dat volledig aansluit op de essentie van uw bedrijfsvoering. Dat is voor ons de essentie.

Zenzo borgt dat u zich hierop kunt focussen, door deze klantvraag (de essentie) helder en scherp te verwoorden op een functioneel niveau.

Uw vraag zou kunnen zijn: “Ik mag nieuwbouw realiseren voor mijn school. Deze nieuwbouw moet geschikt zijn voor een x-aantal leerlingen. De kosten van deze nieuwbouw moeten passen binnen het beschikbare investeringsbudget dat we van de gemeente krijgen, alsmede het budget dat wij krijgen via onze vergoedingen om het gebouw te exploiteren en in stand te houden. De nieuwbouw moet functioneel en ruimtelijk geschikt zijn voor het onderwijs zoals wij dat willen geven, alsmede in kunnen spelen op gewenste toekomstige ontwikkelingen daarin. Uiteraard wil ik een voor mijn school herkenbare eigen en eigentijdse architectuur. Verder heb ik geen verstand van bouwen, noch van alle regelgevingen waaraan onze nieuwbouw moet voldoen. Ik ga er echter vanuit dat u als deskundig aanbieder in staat bent om mij een op dit gebied een oplossing aan te bieden en mij te garanderen dat mijn gebouw aan alle wettelijke alsmede voor schoolgebouwen gebruikelijke eisen voldoet. Die garantie wil ik hebben voor het gebouw zoals dat wordt opgeleverd en uiteraard moet, als tijdens gebruik mocht blijken dat niet aan de juiste eisen wordt voldaan, e.e.a. worden hersteld zonder dat dit tot financiële consequenties voor mij mag leiden. Verras mij met een aantrekkelijk aanbod.”

Met een dergelijke vraag bent u bij Zenzo aan het juiste adres. Wij helpen u hierbij en nemen alle zorgen van u over.

slider-bzzzonder