De stappen

Ons stappenplan…. Loopt u met ons mee?

Lithos_ondernemingsplan_15Stap 1
U formuleert uw vraag die niet veel verder gaat dan het formuleren van de omvang van uw school/zorginstelling, het soort van onderwijs/zorg, de beschrijving van uw toekomstige onderwijs- of zorgproces (en –innovatie),  het beschikbare investerings- en exploitatiebudget, huur of koop en de beoogde planning.

Stap 2
Wij schetsen binnen uw budget diverse oplossingen, in diverse architectuurniveaus, afwerkingsniveaus, klimatiseringsniveaus, etc.  Alle oplossingen voldoen uiteraard aan zowel de wettelijke eisen en worden functioneel en visueel aan u gepresenteerd. Inclusief de financierings- en exploitatiemogelijkheden.

Stap 3
U kiest een oplossing die u aanstaat met de daarbij horende door ons aangeboden prijs en specificaties.  Binnen die prijs en specificaties werkt Zenzo uw gebouw op uw maat uit.

Stap 4
Wij gaan met uw team aan de slag om met u uw huisvestingsconcept vast te stellen dat past bij uw visie. U wordt daarbij op deskundige wijze geprikkeld om toekomstgericht over uw onderwijs- of zorgconcept na te denken.

Stap 5
Het huisvestingsconcept wordt in nauw overleg met u verder uitontwikkeld binnen het overeengekomen afspraken.

Stap 6
Ons ontwerpteam, steeds weer in nauw overleg met u,  vertaalt het huisvestingsconcept naar een ontwerp voor het school- of zorggebouw met  steeds weer een eigen unieke vormgeving. Dit alles conform het met u overeengekomen niveau van vormgeving, materialisatie, etc.

Stap 7
Na eventuele afronding van de externe financiering, wordt het overeengekomen ontwerp binnen het met u afgesproken budget gerealiseerd. Gegarandeerd geen meerwerk, gegarandeerd geen discussies over ontwerp- of bouwfouten.

Stap 8
Geniet van uw nieuwe gebouw en alle de daarbij behorende mogelijkheden. Door u zelf of Zenzo geexploiteerd.

U hoeft als opdrachtgever dus niet deskundig te zijn op het gebied van bouwregelgeving en alle technische aspecten waar een gebouw als dit aan moet voldoen. U kunt ervan uitgaan dat wij als aanbieder juist wel over die deskundigheid beschikken. Wij garanderen dan ook dat geen wettelijke eis of regel door ons over het hoofd zal worden gezien en, indien dat toch het geval is, wij alle verantwoordelijkheid en kosten daarvoor op ons nemen (u als opdrachtgever daarvan vrijwaren).