WIJ CREËREN LEEFOMGEVINGEN

Wij geloven in mensen. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen contact met andere mensen nodig hebben. Vooral doelgroepen die wel wat hulp kunnen gebruiken, zoals mensen met een extra zorgbehoefte, kinderen en ouderen, zijn gebaat bij ontmoetingen met andere mensen. Waar verschillende groepen mensen bij elkaar leven, werken en leren, ontstaat vanzelf een sociaal sterke omgeving.

Daarom ontwikkelen wij gebouwen en gebieden die bestaan uit meer dan stenen. Onze maatschappelijke projecten zijn erop gericht verschillende groepen mensen in één gebouw of gebied te krijgen. Samen met onderwijs- en zorginstellingen realiseren wij leefomgevingen gecombineerd met een zorg- of onderwijsfunctie. In zo’n omgeving komen mensen elkaar vanzelf tegen, ook mensen die niet zelf de wereld in kunnen trekken. En dan is het fijn dat bewoners kunnen kiezen tussen de dynamiek van het gebouw of de rust van hun eigen privéruimte.

Wij helpen zorg- en onderwijsinstellingen hun weg te vinden in de voor hen ingewikkelde wereld van projectontwikkeling. Wij denken mee en zorgen ervoor dat alles geregeld wordt. Precies volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever. Wij bieden één aanspreekpunt voor alle huisvestingsfacetten, van ontwerp, realisatie en exploitatie tot financiering. Voor onze klant werkt dit heel eenvoudig en uiterst trefzeker. Geen ingewikkelde procedures en dure advisering. Wij maken het proces even eenvoudig als bij een consumentenproduct.

Waarom we dit doen? Omdat wij mensen belangrijk vinden.

Ben je overtuigd? Of heb je juist vragen? We komen graag met je in contact.

CONTACT

ONZE EXPERTISES

ZORG – samen zorgen voor de zorg

Ontwikkelen en bouwen voor de zorg heeft iets speciaals en bijzonders. Het vraagt om betrokkenheid en inlevingsvermogen. Toekomstige bewoners moeten zich veilig en geborgen voelen in hun nieuwe (t)huis. Tegelijkertijd is ook functionaliteit belangrijk, want zorgverleners moeten efficiënt en met plezier hun werk kunnen doen.

Jij hebt de kennis van de zorg en jouw organisatie, wij van het ontwikkelen en bouwen binnen de zorg. En samen werken we naar hetzelfde doel. Een duurzaam gebouw realiseren dat voldoet aan de eisen van nu én de toekomst. In het gehele proces, van ontwikkeling tot de bouw, staat kwaliteit voorop. Zo snel mogelijk delen we onze kennis over zorgaspecten, financieringsmogelijkheden, exploitatiemodellen, technische uitvoering, inrichting en omgeving. Zo gebruiken we de middelen die er zijn zo optimaal mogelijk. Samen zorgen we voor de zorg.

ONDERWIJS – een plek om te groeien

Een school is de plaats waar kinderen mogen spelen, groeien, zich ontwikkelen en door het maken van fouten weer verder leren. Een belangrijke plek dus. Samen creëren we een leeromgeving die kinderen uitnodigt om kennis en creativiteit te delen. En dat in een veilige en stimulerende omgeving.

Een school bouw je nooit alleen. Voor scholen gelden allerlei eisen als het gaat om functionaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leer- en werkomstandigheden. Dat vraagt om innovatieve én duurzame oplossingen. Daarvoor werken we intensief samen met de toekomstige gebruikers van de school. De combinatie van onze kennis van projectontwikkeling binnen het onderwijs en jouw kennis van het onderwijs leidt tot een school die voldoet aan de eisen van nu én de toekomst.

WONEN – comfortabel genieten

Iedereen krijgt, vroeg of laat, te maken met onderwijs en/of zorg. Daarom ontwikkelen wij gebieden waarin zorg, onderwijs en wonen samenkomen en vullen dat aan met ondersteunende functies. Veel van onze projecten zijn zogenaamde ‘combinatie-projecten’. Hier ontstaat een leefomgeving waarbij niemand zich op een eiland voelt. De slimme combinatie van functies zorgt juist voor verbinding tussen de verschillende betrokken mensen.

Omdat wij geloven dat iedereen hierbij gebaat is, is het creëren van woonomgevingen een belangrijk onderdeel van wat wij doen.

PROJECTEN BEKIJKEN

DE ESSENTIE VAN EEN GEBOUW

Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van buurten, wijken, dorpen en steden en aan ons maatschappelijke en culturele leven. Daarom is het zo belangrijk dat de huisvesting compleet is afgestemd op de wensen van de gebruiker(s). Niet alleen voor nu maar ook in de toekomst. Het moet als het ware moeiteloos meebewegen met veranderingen. En om dat te realiseren, dat is nu net onze specialisatie.

Om onze klanten optimaal te bedienen, is onze benadering altijd vraaggedreven. Immers, de klant is bij ons koning. Een goed voorbeeld hiervan is Living Building Concept. Deze nieuwe benadering van het levenscyclusbeheer van onze dienstverlening kan tot een aanzienlijke verlaging van de risico’s en transactiekosten leiden. Actief meedenken met onze klant en het aandragen van creatieve oplossingen leidt uiteindelijk tot een gebouw dat qua functie aanpasbaar is aan de onderwijsvisies in de toekomst.

TEAM ZENZO

Wij vinden dat het anders kan en moet op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Transparanter en integraler. Dat is waar we met ons ervaren team voor gaan.

Zenzo is er voor en door mensen. Onze collega’s zijn enthousiaste mensen met ambitie. Ambitie om te groeien. Samen werken we aan waardevolle projecten en doen we er alles aan onze klanten en bewoners tevreden te stellen.