Hof van Tuindorp, Utrecht

HOF VAN TUINDORP – UTRECHT

De Winklerlaan in Tuindorp, onderdeel van de wijk Noord-Oost in Utrecht. Nu vind je er een traditioneel verzorgingshuis met 127 appartementen, geschikt voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het gebouw is functioneel en technisch verouderd en past niet meer in de visie op wonen van Careyn. Daarom gaat Zenzo in samenwerking met Lithos bouw & ontwikkeling, Careyn en de gemeente Utrecht aan de slag met de herontwikkkeling van dit bestaande verzorgingshuis.

Ambitie

Het bestaande pand wordt gesloopt en vervangen door vier nieuwe gebouwen. In drie gebouwen komen in totaal 172 levensloopbestendige appartementen die straks worden verhuurd. Wanneer nodig kunnen bewoners van deze appartementen zorg afnemen bij Careyn. Daarnaast komt er een gebouw met appartementen die bestemd zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zwaardere zorg. Voor deze doelgroep worden tweekamerappartementen van 45 m2 ontwikkeld en per 7 appartementen komt er een gemeenschappelijke voorziening met de omvang van een driekamerappartement.

Verbonden om elkaar te ontmoeten.

Integratie Groene Kop

We ontwikkelen dit project in de zogenoemde Groene Kop. Een gebied dat recent opnieuw is ingericht. Met het ontwerp hebben we hier rekening mee gehouden. Het landschappelijk ontwerp sluit naadloos aan op de Groene Kop. Tussen de gebouwen door wandel je zo het park in. Zo verbinden we de nieuwe appartementen met de Groene Kop. En daarmee ook met het aangrenzende volkstuinencomplex ‘De Driehoek’, het tegenoverliggende Gerrit Rietveld College en de wijk. Zo ontstaat de mogelijkheid voor bewoners om mensen in de omgeving te ontmoeten.

Status herontwikkeling

In april 2014 is gestart met een participatietraject waarbij zowel bewoners en personeel als externe betrokkenen (bewoners uit de wijk, belanghebbenden, geïnteresseerden, etc.) aan deelnemen. Tijdens drie bijeenkomsten is met elkaar van gedachten gewisseld over de wensen en behoeften van de toekomstige ontwikkeling.

Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld en in december 2017 is het voorlopig ontwerp van DP6 voorgelegd aan de welstandscommissie. De beelden uit deze presentatie staan hieronder afgebeeld.

Er zal sprake zijn van een gefaseerde bouw, waarbij de nieuwbouw moet verrijzen naast het bestaande verzorgingshuis. Zodra de eerste bouwfase gereed is, kunnen de bewoners van het verzorgingshuis verhuizen naar de nieuwbouw. Daarna wordt het verzorgingshuis gesloopt en kan gestart worden met de tweede bouwfase.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem contact met ons op.
Ben je geïnteresseerd in wonen in ons project Tuindorp Oost? Schrijf je dan in via deze link.

TUINDORP IN BEELD

MEER PROJECTEN

2019-02-22T16:05:05+00:00