De visie

Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van buurten, wijken, dorpen en steden en aan ons maatschappelijke en culturele leven. Daarom is het zo belangrijk dat de huisvesting compleet is afgestemd op de wensen van de gebruiker(s). Niet alleen voor nu maar ook in de toekomst. Het moet als het ware moeiteloos meebewegen met veranderingen. En om dat te realiseren, dat is nu net onze specialisatie.

Om onze klanten optimaal te bedienen, is onze benadering altijd vraaggedreven. Immers, de klant is bij ons koning. Een goed voorbeeld hiervan is Living Building Concept. Deze nieuwe benadering van het levenscyclusbeheer van onze dienstverlening kan tot een aanzienlijke verlaging van de risico’s en transactiekosten leiden. Actief meedenken met onze klant en het aandragen van creatieve oplossingen leidt uiteindelijk tot een gebouw dat qua functie aanpasbaar is aan de onderwijsvisies in de toekomst. Een voorbeeld hiervan is de realisatie van het ROC Schoolgebouw in Veenendaal. Een school die volledig is gebouwd volgens het Living Building Concept. Een levend gebouw dat nu, maar zeker ook in de verre toekomst voldoet aan de behoeften van onze klant en indien gewenst aanpasbaar aan andere gebruikersfuncties, zoals kantoren of woningen.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden… bekijk de film van de grondlegger van het Living Building Concept
Hennes de Ridder, de bedenker van het Living Building Concept geeft in deze film helder zijn visie weer over de voordelen van toepassen van dit concept. Klik hier om de film te bekijken.