Al 10 jaar actief met het Living Building Concept

Michiel Wijnen en Gert van Uffelen stonden in 2010 aan de basis van Zenzo. ”We hebben geen bouwkundige achtergrond”, vertelt Michiel. ”Daar ligt onze kracht niet. We hebben in de loop der jaren een aantal goede architecten om ons heen verzameld. En veel van onze projecten worden gerealiseerd door Lithos bouw & ontwikkeling uit Amersfoort, waar we mee kunnen lezen en schrijven”

Gert: ”we vinden mensen veel interessanter en belangrijker dan onze gebouwen; waarbij het mooie van ons werk wel is dat het iets duurzaams, iets tastbaars oplevert, dat mensen in staat stelt om op een aangename manier te wonen, te werken, te leren en te leven.”

Living Building Concept

Gert: ”wat wij doen zou je een nichemarkt kunnen noemen. De kunst is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen,  de vaart erin te houden en om een positieve flow te creëren. Dat is een uitdaging, iedere keer weer, in dynamische sectoren als het onderwijs en de zorg die voortdurend in beweging zijn”.

”Daarom werken we conform het Living Building Concept. Eigenlijk draaien we de bouwketen om; de keten van vragers en aanbieders  (opdrachtgever-opdrachtnemer, opdrachtnemer-aannemer, aannemer – onderaannemer, onderaannemer -leverancier,etc) acteert niet top down, maar bottum-up,  proactief. Waarbij er geluisterd en gestuurd wordt op waarde voor de gebruiker”, aldus Michiel

“Het mooie van ons werk is dat het iets duurzaams, iets tastbaars oplevert, dat mensen in staat stelt om op een aangename manier te wonen, te werken, te leren en te leven, nu en in de toekomst.”
– Michiel Wijnen en Gert van Uffelen

”Bij (V)mbo-school Het Perron in Veenendaal, hebben we dat voor het eerst in de praktijk gebracht. Het gebouw is zo ontworpen dat het in de toekomst kan worden aangepast aan fluctuerende leerlingenaantallen en veranderende onderwijsvisies of kan worden omgebouwd tot woningen,” aldus Michiel

”Als we al een gebouw moeten slopen zoals het ziekenhuis Bernhoven in Het Kloosterkwartier in Veghel, doen we dat circulair, zodat de materialen kunnen worden hergebruikt. Maar eigenlijk is het veel duurzamer om een multifunctioneel gebouw zo te ontwerpen, dat de functies kunnen worden aangepast naar toekomstige behoeftes”, aldus Gert

Lees hier het artikel over verbinding maken in VG Visie Zorgspecial

BLOGS

Naast bouwen focus op inclusiviteit en diversiteit

13/07/2022|

In gesprek met Hester Hulsbos (teamleider Vastgoed, Triade Vitree), Jan Van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.), Helen Van Duin (afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling Gemeente Almere) en Gert Van Uffelen, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed over het gevaar dat de huidige focus op productie van nieuwbouw ten koste gaat van de aandacht voor aantrekkelijke woningen voor bijzondere doelgroepen.

Lees meer >

Go to Top