Fijn wonen en erbij horen in de Sieradenbuurt in Almere

Almere

Aan de Sieradenweg in Almere ontwikkelt en bouwt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed, in opdracht van zorgorganisatie Triade Vitree, 72 moderne zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast de appartementen komen er op het terrein mogelijkheden voor creatieve en fysieke dagbesteding. Triade en Zenzo vinden dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk mee moeten doen met de maatschappij. De verbinding met de Sieradenbuurt, waaraan het nieuwe zorgterrein grenst, wordt dan ook heel belangrijk

Een fijne plek voor iedereen

Het nieuwe complex aan de Sieradenweg is bedoeld voor cliënten van Triade die intensieve begeleiding in een beschermde omgeving nodig hebben. Zij wonen nu nog op andere locaties in Almere of elders in Flevoland. De cliënten, hun familie en de betrokken medewerkers worden bij alle stappen in het bouw- en ontwikkelproces betrokken. Maar ook de buurtbewoners worden bij de plannen betrokken. Zo ontstaat in co-creatie een leef-en werkomgeving waar de bewoners zich helemaal thuis en veilig voelen en waar ze goede mogelijkheden hebben voor dagbesteding. Tegelijk wordt het ook een plek waar je als ouder met een gerust hart je kind laat wonen en waar je als medewerker van Triade veilig, goed en fijn kunt werken. En het wordt een plek midden in de samenleving waar de band met de buurtbewoners goed is. De verwachte oplevering is eind 2021

Hoe ziet het plan eruit

Het plan voor de Sieradenweg is tot stand gekomen door er vanuit alle betrokkenen naar te kijken. Voor Triade is het belangrijk dat er een woon- en werkvoorziening komt waar zorg en ondersteuning volgens de visie van de organisatie geboden kan worden. Voor de toekomstige bewoners is het belangrijk dat ze hier fijn en veilig kunnen wonen. De medewerkers moeten hier fijn en veilig kunnen werken. En voor de omwonenden is het belangrijk dat de nieuwe bebouwing ruimtelijk goed aansluit op de groenzones en de reeds bestaande bebouwing. Bovendien moet de voorziening passen bij de Sieradenbuurt als woonbuurt. In het ontworpen plan komt dat allemaal samen op deze plek in het groen die tegelijk in de samenleving ligt. Afien Spreen, bestuurder van Triade, benadrukt dat het een open terrein wordt: “Er wordt gebruik gemaakt van de rustige groene omgeving. Met tuinen, planten en looppaden die op een natuurlijke wijze doorlopen in het naastgelegen parkje. Dus zonder hekken, dat willen we niet. De buurtbewoners kunnen gewoon op het terrein komen en daar onze bewoners tegenkomen. We willen echt verbonden met de buurt zijn.”

”Het is fijn als we plekken kunnen realiseren waar mensen zich thuis voelen en waarbij er ook aansluiting en interactie is met de buurtbewoners. De mensen die op de Sieradenweg komen wonen, zijn niet zo zelfstandig. Dat bepaalt wel hoe de relatie met de buurt kan zijn. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Onze sociaal projectleider is daar steeds naar op zoek. Voor de Sieradenweg heeft hij bijvoorbeeld het bouwbord laten maken in de timmerfabriek van Concern voor Werk. Hier hebben cliënten van Triade fysieke dagbesteding. Zij hielpen mee aan het maken van het bouwbord. Vervolgens is het bouwbord mede door een cliënt van Triade onthult. De interactie die daardoor ontstaat tussen de buurt en de cliënten van Triade is alleen al waardevol omdat het bij iedereen een stuk onbekendheid wegneemt.”

Gert van Uffelen, partner Zenzo
De buurt goed informeren

De verbinding met de buurt wordt ook gerealiseerd door zoveel mogelijk contact te zoeken met buurtbewoners en bedrijven uit de Sieradenbuurt. Dat begon al in de beginfase van het project en is iets dat nooit stopt. Gert van Uffelen, partner bij Zenzo, zegt daarover: “Het is natuurlijk best bijzonder wanneer een project als dit in je achtertuin verrijst. Mensen hebben daar vragen over. Dat heeft ook heel veel te maken met onbekendheid. Daarom hebben we samen met Triade gekeken wat we kunnen vertellen over de bewoners die hier komen wonen. Dat zijn positieve dingen en ook de wat vreemde kanten. En dan blijkt dat goed informeren, zodat de bewoners weten wat ze kunnen verwachten, heel vaak de kou uit de lucht haalt. We laten de buurt weten dat we open staan voor contact. En we proberen actief een band op te bouwen met de mensen uit te buurt. Onze sociaal projectleider heeft daar met name heel veel energie in gestopt.”

Concreet werken aan verbinding in de buurt

De sociaal projectleider van Zenzo vervult een bijzondere rol. Gert van Uffelen vertelt wat die rol inhoudt: “Onze sociaal projectleider houdt zich niet bezig met stenen. Wel met de mensen die er komen wonen en die eromheen wonen. Hij legt contact en verbindt partijen met elkaar. Hij onderzoekt hoe we kunnen samenwerken. En hoe we in de buurt geen last van elkaar krijgen, maar elkaar juist helpen en versterken. Het gaat erom dat we goede buren worden. Concreet zijn er dan veel opties. Een mooi voorbeeld van een gerealiseerde optie is de samenwerking met een ecoloog die in de Sieradenbuurt woont. Hij schreef het ecologisch rapport over de flora en fauna in de buurt dat we nodig hadden om maximaal natuur-inclusief te bouwen. Een andere optie is het aanleggen van extra parkeerplaatsen met elektrische laadpalen waar iedereen gebruik van kan maken. En misschien kan de buurt een rol spelen in een zinvolle en passende dagbesteding voor onze cliënten. Denk aan tuinieren, onderhoudswerk of koken en bakken. Er is van alles mogelijk.”

”We willen een relatie met de buurt opbouwen. Sommige cliënten kunnen ook als ze goede dagen hebben wel iets betekenen voor de buurt. Dus we zoeken ook echt naar een relatie met de buurt. Daar heeft Zenzo ons heel erg bij geholpen. Om ook te kijken wat onze cliënten wel kunnen. Op goede dagen kunnen ze best in de wijk afval opruimen. Onze cliënten kunnen ook dingen maken die we kunnen aanbieden aan de wijk. We zoeken dus naar interactie met voldoende ruimte voor cliënten met een verstandelijke beperking.”

Afien Spreen, bestuurder Triade
Ontwikkelen en bouwen voor een inclusieve samenleving

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is gespecialiseerd in bouwen voor de zorg in buurten en wijken. De mens staat centraal in al onze projecten. Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich goed kan voelen. Samen met Triade aan de Sieradenweg, maar ook in heel veel andere vastgoedprojecten. Neem contact met ons op als je meer wilt weten over onze visie op een samenleving die iedereen kansen biedt.

Nieuws

Wonen bij Triade Vitree in Almere

07/09/2022|

De opzet en bouw van deze nieuwe woon- en werkplek van zorginstelling Triade Vitree is helemaal gericht op het bieden van zoveel mogelijk comfort en veiligheid voor de bewoners en de medewerkers. ‘Op dit terrein kunnen mensen makkelijk verbinding met elkaar maken. Maar zich ook terugtrekken als ze de prikkels niet aankunnen.

Lees meer >