Langer baas in eigen huis & een gezondere woningmarkt voor iedereen

Omdat Nederland vergrijst, moeten er meer woningen worden gebouwd waarin mensen prettig oud kunnen worden. Daarmee sla je  meerdere vliegen in één klap, want de zorgverlening wordt efficiënter en de woningmarkt stroomt beter door.

In Nederland wonen ruim negen op de tien 75-plussers nog zelfstandig. En mensen willen en kunnen steeds langer thuis wonen, iets waar de overheid zich ook hard voor maakt. Traditionele verzorgings- en verpleegtehuizen sluiten namelijk regelmatig hun deuren en in de huidige kabinetsplannen komt het uitbreiden van verpleeghuisplekken niet voor. De voornaamste reden? Het gebrek aan zorgmedewerkers – een tekort dat de komende jaren alleen maar groter wordt. Om voorbereid te zijn op die ontwikkeling móét de zorg anders worden georganiseerd. Met als uitgangspunt dat mensen in staat worden gesteld om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Rabobank schreef er een artikel over waarin het Kloosterkwartier als praktijkvoorbeeld wordt gebruikt. Om meer van dat soort initiatieven te realiseren, is samenwerking tussen verschillende partijen – zoals zorginstanties, woningcorporaties, gemeenten en het bedrijfsleven – cruciaal.

Nieuws

Naast bouwen focus op inclusiviteit en diversiteit

13/07/2022|

In gesprek met Hester Hulsbos (teamleider Vastgoed, Triade Vitree), Jan Van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.), Helen Van Duin (afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling Gemeente Almere) en Gert Van Uffelen, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed over het gevaar dat de huidige focus op productie van nieuwbouw ten koste gaat van de aandacht voor aantrekkelijke woningen voor bijzondere doelgroepen.

Lees meer >