Masterplan Kloosterkwartier door bewonersparticipatie breed gedragen

Kloosterkwartier Veghel, waar wonen en zorg samenkomen

Kloosterkwartier in Veghel wordt een wijk waar mensen echt betrokken zijn bij elkaar, bij de wijk en bij de wijkontwikkeling. Vanuit het kloosterterrein waarop deze wijk ontstaat, hebben de Zusters Franciscanessen zich sinds 1844 belangeloos ingezet voor de zwakkeren in Veghel. Ze verzorgden onderwijs en bekommerden zich om de oudere en zieke mensen. Nu geven de zusters het terrein terug aan de inwoners van Veghel.

Bewonersparticipatie krijgt hier een gezicht

De zusters willen graag dat het omkijken naar anderen en de zorg voor elkaar verdergaat. Door bewoners die zorg en aandacht hebben voor elkaar. En door maatschappelijke instellingen die zich in Kloosterkwartier vestigen en die voor activiteiten zorgen. Hier moet een sociale wijk ontstaan. Een wijk waarin gezinnen, jongeren, ouderen, gehandicapten en zorgbehoevenden echt met elkaar wonen en leven. Om dat te bereiken werken de zusters samen met Zenzo maatschappelijk vastgoed en met een groot aantal organisaties die hun krachten hebben gebundeld in Leefgoed Veghel. En als allerbelangrijkste: omwonenden, andere Veghelaren en toekomstige bewoners worden intensief bij de ontwikkeling, realisatie en uitvoering van alle plannen betrokken. Bewonersparticipatie bij de wijkontwikkeling krijgt in Kloosterkwartier echt een gezicht.

‘Kloosterkwartier moet een ‘huiskamer’ voor iedereen worden, een plek voor mensen om samen te leven en elkaar te ontmoeten. Om samen dingen te doen, om plannen te maken en die te ontwikkelen.

– Michiel Wijnen

Kloosterkwartier wordt een ‘huiskamer’ voor iedereen

Michiel Wijnen, partner bij Zenzo maatschappelijk vastgoed, zegt daarover: ‘Kloosterkwartier moet een ‘huiskamer’ voor iedereen worden, een plek voor mensen om samen te leven en elkaar te ontmoeten. Om samen dingen te doen, om plannen te maken en die te ontwikkelen. Alle Veghelaren zijn daarbij welkom en iedereen is daarbij ook nodig. Dat plannen maken begint nu al bij de verwezenlijking van Kloosterkwartier. De toekomstige bewoners en de omwonenden worden intensief betrokken bij de inrichting van dit gebied en bij de manier waarop zij gaan samenleven.’ Hoe dat eruit gaat zien is inmiddels op hoofdlijnen vastgelegd in het Masterplan Kloosterkwartier. Daarin staan de contouren van wat een hele bijzondere woonplek gaat worden waar iedereen welkom is, zich thuis kan voelen en mee kan doen.

Bewonersparticipatie is een pijler onder het Masterplan Kloosterkwartier

Op 25 juni 2020 is het Masterplan herbestemming Kloostercomplex Zusters Franciscanessen, zoals het Masterplan Kloosterkwartier voluit heet, vastgesteld door de gemeente Meierijstad. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, die op persoonlijke titel nauw betrokken is bij de ontwikkeling van Kloosterkwartier, reageert enthousiast op de totstandkoming van het Masterplan: ‘Dit soort plannen wordt natuurlijk niet alleen in het brein van architecten gemaakt. Ze worden in overleg gemaakt. Overleg is ontzettend belangrijk geweest in het ontwikkelen van dit plan. Het praten met initiatiefnemers, het praten met de bewoners. De bewonersparticipatie is hier een intensief proces geweest. De omwonenden zijn zeker niet te verlegen geweest om hun mening te uiten. Zo ontstonden er ‘levendige’ participatie-avonden waar de omwonenden lieten horen wat ze wel en niet goed vonden. En waar ze vertelden welke kansen en bedreigingen ze zagen.’

Van bewonersparticipatie is het Masterplan rijker geworden

Floris Alkemade vervolgt: ‘Er zijn een aantal participatie-avonden geweest. In die participatie-avonden ging het niet alleen om eigenbelang van de omwonenden. Het ging echt verder. We hadden daar tafels georganiseerd met verschillende thema’s waar mensen met allerlei ideeën kwamen. Van het maken van een beleeftuin van het park tot de sloop van het zigzag-gebouw. We hebben goed geluisterd en met alle meningen en ideeën die in de buurt leven het plan kunnen verrijken. Zo hebben we de gemeenschappelijke vorm gevonden. En die zijn we op allerlei manieren in de maquettes en tekeningen gaan onderbrengen.

Stevige aanpassing door input van bewoners

Daarbij zijn ook stevige aanpassingen van de plannen doorgevoerd. Zelf had ik bijvoorbeeld best iets hoger willen bouwen, ik denk dat het gebied dat goed aankan. Maar daar waren de omwonenden zo stellig tegen, dat we besloten dat niet doen. Woontorens met tien bouwlagen komen er nu niet. Daarvoor in de plaats komen lagere, langer gerekte wooncomplexen. Een groot aantal zaken moet ook nog proefondervindelijk en in een verder ontwerpproces worden ingevuld. Zo is de tuin is afsluitbaar, maar hoe daar invulling aan wordt gegeven gaan we later nog bespreken met de buurt.’

Een breed gedragen plan voor Kloosterkwartier

Dankzij de intensieve bewonersparticipatie is het Masterplan Kloosterkwartier echt een breed gedragen plan geworden. Een plan waarin het niet alleen gaat om de gebouwen, maar ook om de kwaliteit van de openbare ruimte. Om de verbindingen die je maakt, ontmoetingen die je mogelijk maakt en waardoor je zorgt dat alle doelgroepen, ook de kwetsbare doelgroepen gewoon een onderdeel zijn van het stedelijk leven. Alles over de inhoud van het plan is te lezen in het Masterplan Kloosterkwartier

Bewonersparticipatie_Masterplan_Kloosterkwartier

Project          Kloosterkwartier

Locatie          Veghel

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >