Nobelhof @ Oosterwold: fijn wonen voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking

Nobelhof@Oosterwold is een wooninitiatief van ouders met een zoon of dochter met een verstandelijke beperking. Het project bestaat uit vier duurzame woningen gebouwd in een carré-vormige hoeve. Er is plaats voor 26 jongvolwassenen die hier 24-uurs begeleiding krijgen. Iedere bewoner krijgt een eigen studio van ongeveer 30 m2 met een natte ruimte en een kleine pantry. Elke woning heeft zes of zeven van deze studio’s. Per woning delen de bewoners een ruime woonkamer en woonkeuken. In deze gemeenschappelijke ruimte staan samenwonen en samenleven centraal, net als in een gezin. Op het terrein komt ook een woning voor een hofmeester die als ‘padre familias’ van de hoeve de dagelijkse dingen in het oog houdt. Zenzo maatschappelijk vastgoed ontwikkelt het project dat wordt gebouwd in Oosterwold, een groen gebied tussen Almere en Zeewolde. Opdrachtgever en na oplevering verhuurder is wooncorporatie De Alliantie. De verwachting is dat rond de zomer van 2022 de eerste paal geslagen wordt en dat de bewoners medio 2023 hun intrek in de hoeve kunnen nemen.

Nobelhof gaat er nu echt komen!

Zondag 3 oktober 2021 was een bijzondere dag voor de initiatiefnemers, ouders en toekomstige bewoners van Nobelhof. Na vijf jaar van voorbereidingen werd met een picknick op de bouwkavel het startschot gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van het plan. Midden in het veld was door Zenzo een tent met een houten vloer opgezet. Die bood bescherming tegen regen, wind en modder. Terwijl in het veld de weergoden tekeergingen, werd iedereen onder het genot van koffie, krentenbollen en zelfgemaakte lekkere hapjes bijgepraat over de stappen die nu gezet gaan worden. Een aantal ouders gaf zich al op voor diverse werkgroepen die in de komende tijd hun bijdrage gaan leveren aan alles wat nog aan werk verzet moet worden. En intussen maakten de toekomstige bewoners onder begeleiding van een kunstenaar schilderijen van hun toekomstige woonplek. Nobelhof gaat er nu echt komen! Op een fantastisch perceel van 14.000 m2 in Oosterwold kunnen de toekomstige bewoners straks fijn wonen. In een groene omgeving, maar niet weggestopt in het groen. Want rondom gaan overal woningen verrijzen in dit bijzondere woongebied in ontwikkeling.

De moeder van Splinter

Caroline van Drongelen is een van de initiatiefnemers van Nobelhof. Zij is de moeder van Splinter.

Caroline: “Toen Splinter 15 was zijn we een beetje gaan nadenken over wonen in de toekomst. We zijn toen bij verschillende wooninitiatieven gaan kijken en wat ik daar miste was het gezinsgevoel, de aandacht voor samenleven. Een woonvorm waarbij dat voorop staat met bijpassende activiteiten, bleek er gewoon niet te zijn in Almere. En dat is wel waar Splinter behoefte aan heeft. Ik werd toen heel bang dat Splinter zou vereenzamen als we zo’n plek niet voor hem konden vinden. Zo ontstond het idee voor een eigen wooninitiatief waarin hij op een natuurlijke manier wordt geprikkeld om mee te doen en mee te gaan in het ritme van de groep. Net zoals je thuis dingen gaat doen en wordt aangespoord om mee te doen.

Toen we over dat eigen wooninitiatief gingen nadenken, kwamen we uit bij de ouderwetse hofjes. Ook daar zorgden de bewoners voor elkaar. Dat ouderwetse nabuurschap triggerde ons heel erg. En nu gaan we hier in Oosterwold geen hofje, maar een carré-vormige hoeve bouwen. Het idee blijft hetzelfde en past heel mooi in deze landelijke omgeving. De basis voor het samenleven zit al in de manier waarop we het gebouw gaan neerzetten. De voordeuren van de woningen komen allemaal uit op de binnenplaats, dan kun je elkaar makkelijk ontmoeten. Bovendien hou je dan ook makkelijker een oogje op elkaar.

Ons idee is dat je hier straks begeleid kunt wonen met ruimte voor de zelfstandigheid die bij je past. Echt maatwerk dus.. Je hebt je eigen slaapkamer in je studio. Net als in een gezin. En elk huis heeft daarnaast een grote gemeenschappelijke woonkamer en woonkeuken. Natuurlijk mag je een keer op je kamer eten. Maar het idee is wel dat je dat soort dingen vooral samen gaat doen, dat je gaat meedoen. Bijvoorbeeld ook mee boodschappen doen, mee de was doen, mee koken en met andere taken meedoen. Zo moet er een samenspel en gevoel ontstaan zoals je dat ook in een gezin ziet. Dat is een belangrijke pijler onder Nobelhof. Het houdt onze kinderen actief en erbij betrokken.

Zelf vind ik het ook heel belangrijk dat de vier ‘huishoudens’ straks allemaal hun eigen chemie hebben. Die chemie moet in de eigen groep ontstaan zodat er iets groeit wat past bij de bewoners van die groep. Dan kunnen ze zich ook echt thuis voelen. En natuurlijk willen we ook heel graag de ouders erbij betrekken. Er is al een kern van ouders die trouw komt. Wij vinden die verbondenheid heel belangrijk. Het is fijn voor onszelf en ook goed voor onze kinderen als we het ook als ouders met elkaar kunnen vinden.”

Eigen tradities en rituelen
“Bij verstandelijk gehandicapten is het heel belangrijk dat ze houvast vinden op de tijd. Op de jaargetijden, maar ook op het ritme van de dag. Dat houvast hebben ze niet van zichzelf. We hopen dat de hoeve eigen tradities en rituelen krijgt, waarin dit soort dingen een rol gaan spelen. Dat je een zomer- en een winterfeest krijgt bijvoorbeeld.”

– Caroline van Drongelen

De vader van David

Jan Rozenbroek is de vader van David. Hij is een van de andere initiatiefnemers van Nobelhof.

Jan: “David is een beetje mijn kompas in het leven geworden. Dat doen kinderen sowieso, maar speciale kinderen in het bijzonder. Hij is mijn goeroe, zonder hem had ik hier niet gestaan. Hij is dan ook de aanleiding dat ik dit doe. Ik wilde heel graag een plek voor hem, in of rond Almere, waar hij zoveel mogelijk zelfstandig zou kunnen wonen en waar hij gezien en gewaardeerd wordt voor wie hij is. Het allereerste idee om zelf zo’n plek te realiseren kwam van Caroline. Zij kwam bij mij met de vraag of ik wilde meedenken.

We wilden eerst wat kleiner beginnen en dachten aan twee woningen. Maar toen raakten we in gesprek met Zenzo en werd al snel duidelijk dat we moesten opschalen om het betaalbaar te maken. Bovendien zoeken in Almere veel ouders woonruimte voor hun kind. Zo kwamen we uit op vier woningen. En toen zijn we gewoon begonnen met het uitwerken van ons idee, maar niet echt met een vooropgezet plan.

Om slagvaardig te kunnen werken, hebben we er wel voor gekozen om ons idee eerst met een kleine groep tot een bepaald punt te brengen. Dat punt hebben we bereikt. Nu willen we heel graag andere ouders bij de verdere ontwikkeling betrekken. Daarom zijn we nu werkgroepjes aan het vormen die zich met onderdelen gaan bezighouden. Denk aan de inrichting van de tuin rond de hoeve. Of aan een werkgroep ‘activiteiten’. Ook hebben we als bestuur besloten om vanaf nu inschrijfgeld te vragen. Voor ons als initiatiefnemers en ook voor de ouders schept dat duidelijkheid. Je weet dan welke ouders niet langer vrijblijvend belangstelling hebben, maar wie daadwerkelijk uitzien naar een woning voor hun kind op Nobelhof.

Stapje voor stapje komen we zo vooruit. Intussen is David 22 geworden. Hij woont al niet meer thuis, maar in ’s Heeren Loo in Ermelo. Daar heeft hij zijn draai gevonden. Ik weet nu zelf nog niet of hij hier straks echt gaat wonen. Dat zal van zijn vraag afhangen en van de vraag of wij de zorg die hij nodig heeft op Nobelhof werkelijk kunnen bieden.”

Jij oké, ik oké

Voor de meeste ouders is het moeilijk als hun kind de deur uitgaat. Dat geldt helemaal als je kind speciaal is. Een huis met alleen een kamer en zorg is voor de ouders die hun kind aanmelden bij Nobelhof geen optie. Ze willen meer, ze zoeken voor hun kind zoveel mogelijk aansluiting bij een echt gezinsleven. En ze willen dat in de buurt van Almere want daar wonen ze zelf ook. Deze wens gaat nu in vervulling. In Nobelhof kan hun kind zelfstandig gaan wonen zoals in een gezin. Tegelijk blijft hun kind dichtbij. En dat voelt goed. ‘Jij oké, ik oké’ is niet voor niets het motto van Nobelhof. Het is het fundament onder een bijzondere vorm van samenwonen en samenleven. Het is ook een vorm van samenleven die Zenzo na aan het hart ligt. Wij vinden een samenleving waarin iedereen meedoet en zich waardevol en goed kan voelen belangrijk. Daarvoor spannen wij ons elke dag opnieuw in en brengen dat in uiteenlopende vastgoedprojecten in praktijk. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze aanpak en visie.

Nieuws