Onderwijs kan een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving

Onderwijs beperkt zich niet alleen tot het gebouw en kan veel contextrijker worden ingericht; juist de samenhang tussen verschillende domeinen wordt steeds belangrijker. Onderwijs kan meer een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.
Sibo Arbeek in gesprek met experts uit de branche. Met onder andere de belangrijkste lessen van Corona in relatie tot onderwijs en onze rol daarin.

Onderwijs kan nog meer een bedrage leveren aan een inclusieve samenleving, in het hoger onderwijs wordt de campus steeds meer een samenleving in het klein. Dat kan in het primair en voortgezet onderwijs ook. De opgave wordt meer integraal; het gaat niet meer om losstaande entiteiten en gebouwen, maar meer om de samenhang. Mogelijk dat Corona ertoe leidt dat de community en de verbinding belangrijker worden.

– Michiel Otto - Hevo

Lees hier  het hele artikel uit Schooldomein School als verbinder

Nieuws

Naast bouwen focus op inclusiviteit en diversiteit

13/07/2022|

In gesprek met Hester Hulsbos (teamleider Vastgoed, Triade Vitree), Jan Van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.), Helen Van Duin (afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling Gemeente Almere) en Gert Van Uffelen, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed over het gevaar dat de huidige focus op productie van nieuwbouw ten koste gaat van de aandacht voor aantrekkelijke woningen voor bijzondere doelgroepen.

Lees meer >

Go to Top