Onderwijs kan een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.

Onderwijs beperkt zich niet alleen tot het gebouw en kan veel contextrijker worden ingericht; juist de samenhang tussen verschillende domeinen wordt steeds belangrijker. Onderwijs kan meer een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.
Sibo Arbeek in gesprek met experts uit de branche. Met onder andere de belangrijkste lessen van Corona in relatie tot onderwijs en onze rol daarin.

Onderwijs kan nog meer een bedrage leveren aan een inclusieve samenleving, in het hoger onderwijs wordt de campus steeds meer een samenleving in het klein. Dat kan in het primair en voortgezet onderwijs ook. De opgave wordt meer integraal; het gaat niet meer om losstaande entiteiten en gebouwen, maar meer om de samenhang. Mogelijk dat Corona ertoe leidt dat de community en de verbinding belangrijker worden.

– Michiel Otto - Hevo

Lees hier  het hele artikel uit Schooldomein School als verbinder

Nieuws

Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is

13/07/2021|

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Cliënten kunnen bij Triade terecht voor een beschermde woonomgeving, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of op school. Triade en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hebben een gezamenlijke visie op wonen en zorg. We spraken erover met Afien Spreen, bestuurder bij Triade, en Gert van Uffelen, partner bij Zenzo

Lees meer >

Go to Top