Onderwijs kan een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving

Onderwijs beperkt zich niet alleen tot het gebouw en kan veel contextrijker worden ingericht; juist de samenhang tussen verschillende domeinen wordt steeds belangrijker. Onderwijs kan meer een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving.
Sibo Arbeek in gesprek met experts uit de branche. Met onder andere de belangrijkste lessen van Corona in relatie tot onderwijs en onze rol daarin.

Onderwijs kan nog meer een bedrage leveren aan een inclusieve samenleving, in het hoger onderwijs wordt de campus steeds meer een samenleving in het klein. Dat kan in het primair en voortgezet onderwijs ook. De opgave wordt meer integraal; het gaat niet meer om losstaande entiteiten en gebouwen, maar meer om de samenhang. Mogelijk dat Corona ertoe leidt dat de community en de verbinding belangrijker worden.

– Michiel Otto - Hevo

Lees hier  het hele artikel uit Schooldomein School als verbinder

Nieuws

Omzien naar de ander

16/12/2021|

Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Michiel Wijnen vanuit Zenzo als ontwikkelaar gaan in gesprek olv Sibo Arbeek, waarbij het niet over stenen gaat, maar wel over verbinden en omzien naar elkaar.

Lees meer >

Go to Top