Voorbeeld van sociale cohesie in de wijk; Leefgoed Veghel

Kloosterkwartier Veghel

Leefgoed Veghel, de huiskamer van Veghel  

Je kunt er inmiddels niet meer omheen. Wie rondloopt op het terrein van de Zusters Franciscanessen in Veghel ziet een ongekende metamorfose. Hier, op dit 11 hectare tellende terrein met een kloostergebouw, kloostertuin, voormalig schoolgebouw, internaat en het oude Bernhoven ziekenhuis, verrijst in snel tempo de nieuwe wijk Kloosterkwartier. De oude monumentale kloostergebouwen blijven behouden en krijgen een nieuwe bestemming. Naast de historische bebouwing verrijzen appartementencomplexen en stijlvolle nieuwbouwwoningen. Een heerlijke plek om te wonen, pal naast het centrum van Veghel en toch midden in het groen. Tegelijk ontstaat hier meer dan alleen een nieuwe woonwijk. Hier gaat ook ”Leefgoed Veghel” van start, een project dat meer sociale cohesie in de wijk gaat brengen en bedoeld is voor alle Veghelaren.

“We spreken dezelfde taal, we hebben dezelfde droom. Samen maken we heir een gebied waar mensen aandacht hebben voor elkaar. Mijn ideaal is dat de mensen die hier komen wonen en werken elkaar gaan versterken.”
– Marieke van Grinsven, coördinator van de Kloostergemeenschap van de zusters Franciscanessen

Ze heeft het over de samenwerking met Zenzo, over het project Leefgoed Veghel en over sociale cohesie in de wijk.

‘Leefgoed Veghel’ heeft als doel om een leefomgeving te creëren waar Veghelaren kunnen wonen, (be)leven, werken en leren. Een concept waar ontmoeten, ondersteunen en verbinden samenkomen. Het project start niet voor niets in het Kloosterkwartier. Dit is een ideale woonomgeving met een diversiteit aan bewoners waar iedereen welkom is. Hier gaat het maatschappelijk ‘hart van Veghel’ sneller kloppen. Het wordt een plek waar sociale cohesie in de wijk daadwerkelijk vorm krijgt. Een leefomgeving waarin wonen, zorg, werk en leren één geheel gaan vormen. Een plek als een ‘huiskamer’ waar mensen mét elkaar leven en naar elkaar omkijken. Precies zoals de Zusters het altijd al deden.

“Leefgoed wil verbindingen maken tussen mensen, organisaties en activiteiten. Stel je hebt een zorgvraag of je wilt een schilderij laten ophangen. Wij zoeken dan de geschikte partijen en brengen ze met elkaar in contact. Op die manier krijgen mensen niet alleen hulp, maar pakken we ook de eenzaamheid aan.”
– Inge van Eekelen, voorzitter van de projectgroep Leefgoed Veghel

Sociale cohesie in de wijk gefaseerd laten groeien

De gemiddelde leeftijd van de  zusters die hier nu nog wonen, ligt inmiddels ver boven de tachtig jaar. Daarom hebben ze besloten de kloostergemeenschap te beëindigen en zich terug te trekken in een gedeelte van het complex op het kloosterterrein. De overige delen van het complex komen gefaseerd beschikbaar voor de ontwikkeling van Kloosterkwartier en ‘Leefgoed Veghel’. En ook de rest van het terrein krijgt stap voor stap een bestemming die in het verlengde ligt van hun roeping. De ontwikkeling ervan doen ze samen met Zenzo, want daarmee hadden ze meteen een klik. De moeder-overste heeft overigens wel een vetorecht over alles wat Zenzo voorstelt. Zo zijn ze ervan verzekerd dat er niets tegen hun wens gebeurd en dat ze hun gedachtegoed volledig kunnen doorgeven.

Kloosterkwartier wordt een campusachtige omgeving

Het doel van ‘Leefgoed Veghel’ is een woonomgeving te creëren die ruimte biedt aan een diversiteit aan bewoners. Iedereen is er welkom. Ook mensen die niet geheel zelfstandig kunnen wonen, werken en leren. Kloosterkwartier wordt met dat doel voor ogen ontwikkeld tot een campusachtige omgeving waar mensen elkaar ontmoeten, helpen, verbinden en gelukkig kunnen leven. Allerlei organisaties, maar ook de bewoners zelf bieden daarbij ondersteuning. Het doel is de sociale cohesie in de wijk versterken zonder dat het een zorgeiland wordt. Inmiddels hebben 11 partijen een convenant gesloten om het Kloosterkwartier verder te gaan vormgeven.

,,Mooi is dat, je ziet nu zelfs al vriendschappen ontstaan. Een aantal van de toekomstige bewoners organiseerde met kerst een etentje voor eenzame ouderen in Veghel. Heel bijzonder. Dat past helemaal bij wat we met het Kloosterkwartier, inclusief het Klooster en project Leefgoed Veghel voor ogen hebben. Er voor elkaar zijn.”
– Coen Hendriks, Zenzo

Draag bij aan sociale cohesie in de wijk en deel je ideeën voor Leefgoed Veghel

Heb je ideeën of plannen die bijdragen aan sociale cohesie in de wijk Kloosterkwartier en zoek je daarvoor ondersteuning? Laat het weten aan de projectgroep ‘Leefgoed Veghel’. De projectgroep werkt graag met je samen om van de nieuwe wijk Kloosterkwartier, inclusief klooster en kloostertuin, een plek voor alle inwoners van Veghel te maken. Jong, oud, rijk, arm, met en zonder beperking, iedereen moet zich hier welkom gaan voelen.

Sociale cohesie in Kloosterkwartier

Project          Kloosterkwartier

Locatie          Veghel

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >