Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Cliënten kunnen bij Triade terecht voor een beschermde woonomgeving, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of op school. Triade en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hebben een gezamenlijke visie op wonen en zorg. We spraken erover met Afien Spreen, bestuurder bij Triade, en Gert van Uffelen, partner bij Zenzo.

De gezamenlijke visie

Afien Spreen: “Triade vindt dat mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk mee moeten doen met de maatschappij en gewoon in de wijken moeten wonen. Maar soms is gewoon in een wijk wonen heel moeilijk. Zeker voor die cliënten voor wie de wereld erg onvoorspelbaar is. Voor die groep mensen is het beter om in een mooie omgeving te wonen waarin ze zichzelf mogen zijn. Een veilige thuishaven met alle structuur, hulp en zorg die ze nodig hebben. Maar ook weer niet ver van de samenleving, weggestopt achter een hek.” Gert van Uffelen vult aan:” Ook Zenzo vindt dat iedereen zoveel mogelijk mee moet kunnen doen in de maatschappij. Ons doel is om voor mensen, voor wie het niet zo vanzelfsprekend is in het leven, woon- en werkplekken te creëren die kansen bieden. Bij voorkeur in de wijk, gewoon onder de mensen. Heel vaak kan dat prima en soms is een andere oplossing beter. Dat zien we bij de cliënten van Triade. Veiligheid staat bij deze doelgroep bovenaan. Maar tegelijk is ook fijn wonen belangrijk. Wonen op een plek waar je naar vermogen mee kunt doen en jezelf goed kunt voelen.”

Op zoek naar een veilige thuishaven met een echt thuisgevoel

Afien: “Al in 2016 had Triade plannen voor een nieuwe woon- en werkvoorziening in Almere voor 72 cliënten met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Om dat te verwezenlijken zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie en naar een passende ontwikkelpartner. Voor de locatie zochten we een mooie plek, niet in de wijk, maar een beetje ernaast waar we alles kunnen bieden: wonen, een thuis, vrije tijd, dagbesteding, een groene omgeving en voor zover mogelijk aansluiting bij de buurt. Een veilige plek met alle voorwaarden om er als mens echt te zijn en waar je ook als ouder je kind met heel veel vertrouwen durft te laten wonen. Die plek vonden we aan de Sieradenweg in Almere. Vervolgens kwam in het aanbestedingstraject Zenzo Maatschappelijk Vastgoed als beste ontwikkelpartner uit de bus. Hun ontwerp en voorgestelde aanpak voor de bouw en ontwikkeling van de nieuwe locatie sloot naadloos aan bij de visie en wensen van Triade.”

“Ik gun het onze bewoners zo dat ze een mooi leven hebben. Op een plek waar ze zich thuis en veilig voelen. En ik doe het ook voor de ouders. Ouders die een kind krijgen met een beperking leven nooit meer zonder zorgen. De ouders die ik spreek, zeggen allemaal: “Wat nou als ik overlijd?” Het geeft heel veel rust als ze weten dat hun kind in een mooie omgeving woont met liefdevolle medewerkers die verstand van zaken hebben. Daaraan te mogen bijdragen, drijft mij enorm”. 

Afien Spreen, bestuurder Triade Vitree
Een ontwerp waarin alle wensen samenkomen

Gert: “Toen Triade ons vroeg om een ontwerp voor de nieuwe locatie te maken, hebben we met verschillende kleuren brillen gekeken: Als je bewoner bent, hoe zou je het dan willen? En hoe zou je het willen als je familie bent? Maar ook: hoe zou je het ontwerpen als je medewerker bent? En wat betekent het als omwonende. En door te kijken door al die brillen, kwamen we erachter hoe we het zo fijn en veilig mogelijk konden ontwerpen voor zowel cliënten, medewerkers als familie.” Afien vult aan: “Onze cliënten hebben rust en voorspelbaarheid nodig. Je wilt geen drukke huiskamers, het liefst kleine groepen en alles op de begane grond. Die wens sluit heel erg aan bij wat ontworpen is door Zenzo: een rustig pallet van woningen, een soort grote bungalows, waar je ruimte en groen omheen hebt en waar alles rust uitstraalt. Ook van binnen is alles voorspelbaar met overzichtelijke lijnen en zonder verborgen hoekjes. Alle gebouwen liggen daarbij op een open terrein. Wij houden niet van hekken, dat is niet meer van deze tijd. We doen wel iets met bebossing of een slootje zodat onze cliënten duidelijke afscheidingen zien. We weten dat dat in de praktijk goed werkt. Door het open terrein is het ook voor mensen van buitenaf gewoon toegankelijk. Precies wat we willen. Met dat ontwerp kwamen we tot elkaar.”

“Van onze medewerkers vraagt het werken met onze cliënten heel veel. Een cliënt voelt feilloos aan hoe je als medewerker in je vel zit. Werk je niet prettig of heb je geen overzicht, dan voelt de cliënt dat. Die kan dan ontsporen of jou als medewerker uitproberen. Met het ontwerp van Zenzo helpen we ook hen enorm. In deze omgeving werken ze straks prettig en met een goed gevoel. En ook dat draagt bij aan het de-escaleren van moeilijk gedrag bij deze cliënten.”  

Afien Spreen, bestuurder Triade Vitree
Iedereen heeft recht op een plek die kansen biedt

Zenzo spant zich elke dag in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich goed kan voelen. Wij doen dat hier aan de Sieradenweg, maar ook in heel veel andere projecten. Neem contact met ons op als je daarover meer wilt weten. Wij vertellen je graag alles over onze visie op een samenleving die iedereen kansen biedt.

Nieuws