De participatiemaatschappij in praktijk

De participatiemaatschappij in de praktijk

Steeds meer blijven kwetsbare en oudere mensen in hun eigen huis en buurt wonen. Een omgeving die daar meestal niet op is ingericht. Eenzaamheid en depressiviteit liggen hier op de loer. De overheid gaat uit van een sterke samenleving waarin de burgers meer naar elkaar omzien en elkaar ondersteunen. Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij, die beweging is er al jaren. En zeker, de participatiemaatschappij kan zorgen voor minder eenzaamheid en meer geluk. Maar dat gaat niet vanzelf. Je moet op zoek naar de juiste voorwaarden en faciliteiten om succesvol te werken aan die participatiemaatschappij. Voor Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is het een uitdaging om daar in bouwprojecten dagelijks mee aan de slag te zijn. We willen stimuleren dat mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen. We doen dat bijvoorbeeld door gebouwen en gebieden zo in te richten dat mensen elkaar op natuurlijke wijze ontmoeten. Vanuit die ontmoeting kunnen dan weer hechte contacten ontstaan.

Succesvol werken aan de participatiematschappij

Zenzo is betrokken bij meerdere gebouw-en gebiedsontwikkelingen waarin de ontwikkeling van de participatiemaatschappij is ingebed. Het zijn projecten waar mensen op dezelfde locatie of gebied wonen, werken, zorg krijgen en samen dingen ondernemen. Plekken waar mensen naar elkaar omzien. Maar hoe slaag je er nu in om zulke projecten succesvol te realiseren? Volgens Michiel Wijnen, partner bij Zenzo, zijn de volgende factoren van doorslaggevend belang:

”Het gebouw en de omgeving faciliteren de droom. Het is van belang dat voor alle gebruikers hun gebouwdeel toegankelijk is via dezelfde toegang. Op deze wijze ontstaat de toevallige ontmoeting en daardoor samenwerking. In de ontwerpfase houd je dus al rekening met hoe je die toevallige ontmoeting als het ware afdwingt.”

”Een gezamenlijke droom is heel belangrijk Definieer die droom duidelijk met je partners en houd die gezamenlijk gedefinieerde droom ook constant als doel voor ogen. In Hart van Vathorst, een van onze projecten, ervaar je bijvoorbeeld direct hoe de partijen die daar gevestigd zijn allemaal waarmaken dat ze openstaan voor mensen met een beperking. Dat zie je in de manier waarop iedereen met deze mensen omgaat en ermee praat. Of je hier bewoner, kind of bezoeker bent, maakt niets uit. Je voelt altijd dat je erbij hoort. Dat er oprecht belangstelling voor je is. En dat kan omdat alle partijen hier steeds hun gezamenlijke droom voor ogen hebben. De droom dat iedereen erbij moet horen en zichzelf moet kunnen zijn. ”

”Maak praktische afspraken waarmee de droom praktijk kan worden. Bijvoorbeeld concrete afspraken over de planning. Of knip het ontwikkeltraject op in tastbare fases, zodat de deelnemende partijen snel aan de slag kunnen met de eigen ruimte die ze gaan gebruiken. Mensen laten dromen los en haken af als je het niet snel genoeg tastbaar maakt.”

Michiel vervolgt met dat het belangrijk is om praktische afspraken te maken waarmee de droom praktijk kan worden. Bijvoorbeeld concrete afspraken over de planning. Of knip het ontwikkeltraject op in tastbare fases, zodat de deelnemende partijen snel aan de slag kunnen met de eigen ruimte die ze gaan gebruiken. Mensen laten dromen los en haken af als je het niet snel genoeg tastbaar maakt.

Maak ook samenwerkingsafspraken met de partners in een project over de meerwaarde die je gaat creëren voor elkaar en de omgeving. Besef dat iedere samenwerkende partij even belangrijk is in het ontwikkelproces. Het uitgangspunt is dat dat iedere samenwerkende partij even belangrijk is. En ook al ervaar je in het samenwerkingsproces dat je als partij meer bijdraagt dan een ander, dan is het toch belangrijk dat alle partijen zich gelijkwaardig kunnen voelen en opstellen. Want alleen dan lukt het om samen je doel te bereiken. Een zorgpartij huurt wellicht veel meters, maar de kapper en de bakker zorgen dagelijks voor de toeloop van mensen.

Onze projecten geven de participatiemaatschappij een duwtje in de rug

In een aantal van onze projecten is de samenwerking tussen partijen inmiddels goed van de grond gekomen. Zoals in Hart van Vathorst, Kloosterkwartier en Huis van Leusden. In deze projecten krijgt de participatiemaatschappij echt vorm in de praktijk. Door tijdens de ontwikkeling bij het ontwerp rekening te houden met bijvoorbeeld een centrale entree voor álle gebruikers waardoor toevallige ontmoetingen plaatsvinden. Door die ontmoetingen komen mensen vanuit zichzelf op het idee om elkaar te gaan helpen of om samen iets te ondernemen. Zonder ingewikkeld gedoe geven al deze projecten de participatiemaatschappij een duwtje in de rug. Wat begint met een toevallige ontmoeting, mondt hier uit in geslaagde samenwerkingen.

Voorbeelden van geslaagde samenwerkingen

Een mooi voorbeeld zijn de kinderen van Kindercentrum Bzzzonder die in Hart van Vathorst iedere week de opa’s en oma’s in het pand opzoeken om daar samen te zingen, spelletjes te spelen of een appeltje te eten.
In Hart van Vathorst wonen ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor deze mensen is het leven ingrijpend veranderd. Vriendschappen veranderen; vriendschappen zijn anders geworden en veel vrienden uit de tijd dat ze nog gezond waren, zijn ze zelfs kwijt geraakt. Eenzaamheid ligt op de loer omdat ze niet meer mee kunnen in ‘t dagelijks leven. Maar nu ze wonen in een gebied waar veel andere mensen komen, ontmoeten ze ook weer nieuwe mensen. En daaruit ontstaan nieuwe initiatieven. Zo zijn NAH patiënten gaan koken voor de ouders die hun kinderen in de avond komen ophalen.

Ook wonen en werken er in Hart van Vathorst mensen met autisme Zij leggen hier heel makkelijk contacten met de mensen die ze hier als vanzelfsprekend tegenkomen terwijl dat eigenlijk heel spannend voor ze is.

Elders, in Kloosterkwartier in Veghel, wonen ook mensen met autisme. Dit zijn jongeren. Zij zijn in contact gekomen met UniK, een organisatie voor opvang van kinderen met een beperking. De jongeren onderhouden inmiddels op eigen initiatief de tuin voor UniK zodat de kinderen van de kinderopvang daar fijn kunnen spelen.

Een ander voorbeeld is het eetwerkcafé in het Huis van Leusden. Hier werken mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de zorgwoningen op de eerste verdieping. In het eetwerkcafé verzorgen ze de lunch voor de medewerkers en bezoekers van het gemeentehuis. En ze ontmoeten tegelijk de bezoekers van het gemeentehuis die het café bezoeken. Dat zijn de buurtbewoners en de mensen die werken bij de maatschappelijke organisaties die zijn gehuisvest op de begane grond van dit gebouw.

Meer weten over Zenzo en onze projecten?

Een samenleving waarin iedereen meedoet en naar eigen kunnen bijdraagt aan zijn of haar eigen leven en dat van anderen, dat is de participatiemaatschappij. Het is onze droom om zo’n maatschappij in zoveel mogelijk projecten in praktijk te brengen. Als ontwikkelaar van maatschappelijk vastgoed dragen wij daar actief aan bij met een groot aantal projecten. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag alles over onze aanpak en visie.

Blogs

Naast bouwen focus op inclusiviteit en diversiteit

13/07/2022|

In gesprek met Hester Hulsbos (teamleider Vastgoed, Triade Vitree), Jan Van Barneveld (directeur de Alliantie Ontwikkeling B.V.), Helen Van Duin (afdelingsmanager Gebiedsontwikkeling Gemeente Almere) en Gert Van Uffelen, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed over het gevaar dat de huidige focus op productie van nieuwbouw ten koste gaat van de aandacht voor aantrekkelijke woningen voor bijzondere doelgroepen.

Lees meer >