Nieuwe aanpak moet wachtlijsten GGZ terugdringe

De traditionele werkwijze en lange wachtlijsten in de ggz worden onhoudbaar. GGz-Breburg is een specialistische ggz-aanbieder die het roer radicaal omgooit. Wie mentaal vastloopt, krijgt straks binnen een week een gesprek in de eigen wijk. Van daaruit kan er een behandelplan worden gemaakt of naar andere zorgverleners worden doorverwezen. Dat wordt onder andere de insteek in Mentaal Gezondheidscentrum Besoyen in Waalwijk. Hier zit GGz Breburg in één gebouw met een huisartsenpraktijk, apotheek en fysiotherapeut.

Lees meer >