In Gezondheidshuis De Componist is iedereen welkom

Gezondheidshuis De Componist in de Nieuwegeinse wijk Zuilenstein opent medio 2022. De bouw ligt, ondanks corona, goed op schema. Op 4 november 2021 werd de vlag op het hoogste punt gezet en is gestart met de afbouw. Het Gezondheidshuis wordt gerealiseerd in samenwerking met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. Na de opening vinden de inwoners van Nieuwegein hier een groot aantal voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Naast zorg ook oog voor welzijn

In Gezondheidshuis De Componist vinden de bewoners alle ondersteuning die ze nodig hebben onder één dak. Alles in het Gezondheidshuis draait om de filosofie van positieve gezondheid. Die filosofie gaat ervan uit dat gezondheid meer is dan niet ziek zijn. Gezond zijn heeft ook te maken met voeding, welbevinden, sociale contacten en beweging. Kortom met levensstijl. Daarom zijn er in De Componist niet alleen zorgaanbieders te vinden. Welzijnsorganisatie MOvactor zorgt bijvoorbeeld dat de inwoners ook op het gebied van Welzijn in De Componist terecht kunnen. MOvactor ondersteunt de inwoners van Nieuwegein om hun eigen leven vorm te geven. Dit doet Movactor al in de Nieuwegeinse wijken en op vier andere Buurtpleinen. En binnenkort ook in De Componist. MOvactor is vanaf het begin een van de betrokken partijen bij de ontwikkeling en realisatie van De Componist. We spraken erover met Hanz Lasthuis, Buurtverbinder bij MOvactor.

Kloosterkwartier Veghel biljartvereniging
Ontmoeting en verbinding

Naast medische zorg en maatschappelijke hulp zijn ontmoeting en verbinding belangrijk in De Componist. Daaraan is al vanaf het prille begin vormgegeven door de bewoners en toekomstige gebruikers van het Gezondheidshuis te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe gebouw. En ook bij de invulling van de activiteiten in en rond het gebouw. MOvactor is daarbij een spin in het web. Hanz Lasthuis vertelt: “Positieve gezondheid gaat over lichamelijk gezond zijn en over lekker in je vel zitten. Bij dat laatste ligt onze expertise en dan vooral gericht op een goed netwerk om je heen in de meest brede zin. Wij ondersteunen bij het leggen van contacten en het bouwen aan dat netwerk. Als Buurtverbinder doe ik dat door bewoners met elkaar en met organisaties in contact, in verbinding te brengen. Mijn doel is het proces ondersteunen. Als de verbinding er eenmaal is, liggen de regie en verdere initiatieven voor activiteiten en projecten bij de mensen zelf.”

Steeds meer buurtbewoners zien het voor zich

“Er zijn verschillende bewoners- en gebruikersgroepen betrokken bij De Componist. Er is een klankbordgroep die is opgericht door het EMC (Eerstelijns Medisch Centrum). Daarin zitten de cliëntenraad en een aantal bewoners. Die groep is heel druk bezig geweest met de ontwikkeling van het gebouw. Hun klus is grotendeels klaar. Inmiddels is er ook een groep opgericht voor en door de bewoners zelf. Om die groep te vormen ben ik een hele tijd geleden al de wijk ingegaan om mensen te vragen of ze willen meedenken over vragen rond het gebruik en de inrichting van het gebouw. Vragen als: hoe kan de ruimte voor jou straks als een thuis voelen, hoe kun je daar met alle buurtbewoners genoeg inspiratie halen en wat voor activiteiten zou je willen opzetten? Nu we dichter bij de opening komen, zien steeds meer buurtbewoners het voor zich en wordt die groep langzaam groter. Deze groep is heel sterk gericht op wat er gaat gebeuren in De Componist. Op de begane grond wordt het een Buurtplein. Er komt een algemene ruimte, flexruimtes om bijvoorbeeld een overleg te houden, een grote keuken, een bibliotheekfunctie en een koffiecorner. Daar moet van alles gaan gebeuren, het wordt het sociale hart van De Componist. En wie kan de activiteiten daarin beter organiseren dan de eigen bewoners: de mensen die hier straks daadwerkelijk voor hun ontspanning, ontmoeting, gezondheid en hulp zullen komen. Deze groep gaat nu zelf plannen maken. Als ze ondersteuning nodig hebben of even willen sparren, kunnen ze een beroep doen op de eigen Buurtverbinder van De Componist. Die zorgt samen met de bewoners dat er in het gebouw een fijn en aantrekkelijk Buurtplein komt.”

Kloosterkwartier Veghel biljart
Iedereen door dezelfde hoofdingang

“De Componist wordt zo laagdrempelig als mogelijk is. Alle gebruikers en bewoners komen straks door dezelfde hoofdingang naar binnen. Mensen ontmoeten elkaar daardoor automatisch bij binnenkomst. De bewonersgroep heeft al een plan om bij de hoofdingang tafeltjes te zetten waar je koffie kunt krijgen. Dan ervaar je als bezoeker al meteen gezelligheid en een gevoel van welkom. Ze gaan het zo inrichten dat je bijna denkt: jammer dat ik nu naar de huisarts moet. Dat strookt heel goed met de ideeën over samenwerking die de huisartsen, de fysiotherapeut, en de POH’s (praktijkondersteuner huisarts) hebben. Iedereen vindt ontmoeting en verbinding tussen mensen belangrijk. Ook op de Buurtverbinder kun je straks zo afstappen. Die zit niet in een kantoortje, maar gewoon ergens in de algemene ruimte. In principe is er altijd tijd voor een praatje. Zo stimuleren we ontmoeting zoveel mogelijk.”

Positieve gezondheid stimuleren

Positieve gezondheid staat centraal in De Componist. De medische zorgverleners houden zich primair bezig met lichamelijke gezondheid. Maar komen zij in het gesprek erachter dat er iets anders nodig is, dan vragen ze: “Ben je hier wel eens beneden geweest?” Als dat niet zo is, lopen ze samen naar beneden en stellen die persoon voor aan een gastvrouw, een gastheer, de Buurtverbinder of een andere hulpverlener. Zo dragen ze op een warme manier mensen over en koppelen die aan de juiste hulpverlening. En zo werkt iedereen samen aan het voorkomen van eenzaamheid en stimuleren van ontmoeting.

Meer weten?

Zenzo spant zich elke dag in voor een samenleving waarin iedereen meedoet en zich waardevol en goed kan voelen. Wij brengen dat in uiteenlopende vastgoedprojecten in praktijk. Meer weten? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je graag meer over onze aanpak en visie.

Hanz Lasthuis
Buurtverbinder bij MOvactor

Nieuws