GEMEENTE LEUSDEN TEKENT CONTRACT MET ZENZO VOOR HUIS VAN LEUSDEN

Projectwethouder Jan Overweg heeft dinsdag 4 oktober een contract met Zenzo Maatschappelijk Vastgoed ondertekend. Zenzo heeft het winnende ontwerp gemaakt voor het nieuwe ‘Huis van Leusden’, waarin gemeente, Larikslaan2 en Voila een plek krijgen.

Een prachtig plan

Bij de presentatie van het plan op 30 juni sprak wethouder Overweg van een prachtig plan: ,,Er komt op deze plek een gebouw terug waar de oude functie van het gemeentehuis wordt gecombineerd met maatschappelijke functies. Een modern, verfrissend gebouw, dat een impuls geeft aan het centrum. Ik ben daar erg blij mee.”

Larikslaan2, Voila en gemeente krijgen gezamenlijk een plek in het nieuwe gebouw. Daarnaast is het de bedoeling dat er een ‘eet-/werkcafé’ komt, waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken.

“Een modern, verfrissend gebouw, dat een impuls geeft aan het centrum. Ik ben daar erg blij mee.”
– Wethouder Overweg
Verhuizing gemeente en Voila

De gemeente en ook Voila verhuizen in verband met de sloop van het huidige gemeentehuis en de nieuwbouw op 17 oktober naar Fokkerstraat 16. De verwachting is dat ze medio 2018 terugkeren naar ’t Erf. Architectenbureau DP6 uit Delft heeft het plan gemaakt dat past binnen de contouren van het bestemmingsplan en goed aansluit op het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente samen met de met inwoners heeft opgesteld. Het winnende plan is energieneutraal en heeft een hoge duurzaamheidsscore (GPR 9,0 op een schaal van 1 tot 10).

De gemeenteraad heeft op 6 juli het krediet vastgesteld, waarna gunning heeft plaatsgevonden aan Zenzo.

Project          Huis van Leusden

Locatie          Leusden

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws