WSL, ZENZO EN LITHOS ONDERTEKENEN SAMENWERKING HUIS VAN LEUSDEN

Woningstichting Leusden (WSL) bouwt mee aan het Huis van Leusden. In dit gebouw realiseert WSL, samen met projectontwikkelaar Zenzo en bouwbedrijf Lithos, 29 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Vandaag ondertekenden de drie partijen de koop- en aannemingsovereenkomst, als officiële vastlegging van de samenwerking.

Planning

In het nieuwe jaar start Lithos met de inrichting van de bouwplaats en wordt de sloop van het oude gemeentehuis voorbereid. Na de sloop start de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de zorgappartementen. “Bij de eerste presentatie van onze plannen voor het Huis van Leusden was onze insteek de combinatie wonen, werken én zorg. In onze tekeningen stonden vanaf dag één zorgwoningen. Dit bleek voor de gemeente Leusden dé reden om voor ons als projectontwikkelaar te kiezen,” verklaart Michiel Wijnen, directeur van Zenzo.

“De tekeningen met zorgwoningen waren voor de gemeente Leusden dé reden om voor ons als projectontwikkelaar te kiezen.”
– Michiel Wijnen, Directeur Zenzo
Abrona

De appartementen worden straks door WSL verhuurd aan Abrona, woonondersteuner voor mensen met een verstandelijke beperking. “Wij bieden sociale huurwoningen voor mensen die financieel of door een zorgvraag, niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. We zijn al bekend met de woonondersteuning van Abrona. Voor deze doelgroep is het van belang dat ze, ondanks hun zorgvraag, in Leusden kunnen blijven wonen. Het is mooi om op deze manier onze bijdrage te leveren aan het Huis van Leusden,” zegt Monique Brewster, directeur van WSL.

Project          Huis van Leusden

Locatie          Leusden

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws