IKC ULFT OPGENOMEN IN TOP 10 HUISVESTINGSVRAAGSTUKKEN KINDCENTRA 2020

Landelijk is er een duidelijke trend waar te nemen waarin de samenwerking tussen organisaties op het vlak van onderwijs en kinderopvang wordt gefaciliteerd. Dit najaar verscheen de publicatie huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020. In deze publicatie is door experts meegedacht over de vraag wat het betekent voor de huisvesting van onderwijs, kinderopvang en kindcentra als kinderopvang en onderwijs vanuit één organisatie met één team en één pedagogische visie wordt aangeboden. Deze top 10 geeft in willekeurige volgorde een weergave van de ruimtelijke diversiteit waarmee deze kindcentra momenteel tot stand komen.

Wij zijn trots dat het door Zenzo en Lithos gerealiseeerde Integraal Kindcentrum in Ulft in deze top 10 is opgenomen. Het IKC wordt als voorbeeld genoemd van een integrale aanpak voor het ontwerp, bouw- een aanbestedingsproces.

Klik op de link om het artikel te lezen: top 10 integrale kindcentra.

Project          Integraal Kindcentrum Ulft

Locatie          Ulft

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws