Het creëren van een ontmoetingsplek begint bij doen

Kloosterkwartier

Nieuwe initiatieven op het gebied van zorgvastgoed stranden geregeld in stroperigheid. Te veel partijen, te veel belangen, te veel terughoudendheid. Zo niet bij de herontwikkeling van het kloostercomplex in Veghel, waar een groot aantal deelnemende partijen juist de garantie voor slagkracht is.

Leefgoed

Zo werd Leefgoed Veghel in het leven geroepen, het concept dat wonen, werken, zorgen, leren en recreëren verbindt. Sleutelwoord is: samenwerken. En ruimtes delen, want dan zijn de exploitatiekosten lager en – nog belangrijker – is er meer onderling contact. De eerste huurders meldden zich al snel: Labyrint Zorg & Werk (begeleid wonen) en Unik (jeugdzorg). Inmiddels hebben elf partijen, inclusief gemeente Meierijstad (waarvan Veghel de grootste kern is) een convenant gesloten om het Kloosterkwartier verder te gaan vormgeven.

Dat samenwerken gaat bijna vanzelf, vertelt Ellen Tichelaar.

”Je kunt plannen maken tot je een ons weegt, maar het begint bij doen. Als je iets in een van de gebouwen wilt maken of organiseren, klop je bij elkaar aan en doe je het samen. Het is een natuurlijke kruisbestuiving.”
Ellen Tichelaar, Operationeel Manager Unik
”We faciliteren verbinding. Afgelopen kerst hebben nieuwe bewoners een kerstdiner georganiseerd, met gebruikmaking van de faciliteiten van de zusters en met hand en spandiensten van huurders. Er kwamen 125 mensen op af..’
Inge van Eekelen, Regiomanager BrabantZorg en voorzitter van de projectgroep Leefgoed Veghel

In het Vastgoedjournaal staat een reportage over hoe deze samenwerking er in de praktijk uit ziet. Lees hier het hele verhaal.

Marieke van Grinsven en collega's Leefgoed sociale cohesie

Project          Kloosterkwartier

Locatie          Veghel

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >