Presentatie Masterplan Kloosterkwartier

Kloosterkwartier Veghel

De kogel is door de kerk, ofwel het klooster. De projectgroep heeft het het masterplan voor de herbestemming van het immense kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen gepresenteerd.

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Ellen Tichelaar (UniK), overste zuster Gerda van Gogh, Marieke van Grinsven (coördinator kloostergemeenschap Franciscanessen), wethouders Jan Goijaarts en Rik Compagne en Michiel Wijnen (Zenzo) maakten de nieuwe plannen voor het Veghelse kloostergebied bekend

In grote lijnen komt het hierop neer: Een interne verbouwing van het moederhuis en de kloosterkapel. Vervanging van het zaagtandgebouw en de voormalige school door wooncomplexen en appartementen. Een herinrichting en openbaarmaking van de ruim 40.000 m2 grote kloostertuin. Dit alles in de geest van de 175-jarige zusterorde. Bij hun gedachtengoed lopen de waarden saamhorigheid, verbondenheid en solidariteit als rode draad door hun leven. En die willen de zusters graag behouden.

Kloosters maken plaats voor iets nieuws

Overal in Nederland verdwijnen kloosters door het ontbreken van nieuwe aanwas. Ook in Veghel realiseren de zusters zich dat hun gemeenschap op termijn ophoudt te bestaan. In de afgelopen twee eeuwen kenden zij een periode van enorme bloei en hebben zij zich breeduit gevestigd in het hart van Veghel. Zij richtten scholen en ziekenhuizen op. Ze hielpen zwervers bij het zoeken van werk en onderdak. De zusters woonden samen met aandacht en zorg voor elkaar, met educatie en balans in de natuur. Deze belangrijke waarden willen zij graag als nalatenschap overdragen aan de hele Veghelse gemeenschap. Samen met omwonenden, een stuurgroep van de gemeente, de rijksbouwmeester, zorginstellingen, verenigingen en bedrijven wordt hier nu met het masterplan concreet vorm aan gegeven.

“Alle belangen kunnen elkaar in dit project versterken; het is een prachtig project met geweldige doelstellingen”
– Floris van Alkemade, rijksbouwmeester
“Alle belangen kunnen elkaar in dit project versterken. De zorgvraag, de zorg voor kwetsbaren, het leefbaar houden van de kern Veghel en het in standhouden van het gedachtegoed van de zusters”, aldus de Rijksbouwmeester.
De woonomgeving moet een diversiteit van mensen herbergen en een fijn thuis geven. Een plek voor arm en rijk, jong en oud, voor wel en niet hulpbehoevenden. De kloostertuin met de fraaie bosschages en beelden wordt een plaats voor rust en bezinning. De monumentale gebouwen krijgen een mooie plek in de omgeving. Er is aandacht voor duurzaamheid en eigentijdse ontwikkelingen zoals eenzaamheid, de veranderende zorgvraag en groeiende menselijke autonomie. Het autoverkeer wordt beperkt en door de inbreng van omwonenden zijn er al verschillende aanpassingen in het ontwerp gedaan.
“Er komen een fors aantal wooneenheden bij. Dit zal zeker bijdragen aan de economische ontwikkeling van het centrum. Daarnaast kunnen we het grootste geheim van Veghel openbaar maken: de Kloostertuin. Dat is toch iets waar heel veel mensen nieuwsgierig naar zijn.”
– Wethouder Jan Goijaarts
Leefgoed, de huiskamer van Veghel

De ambitie is te komen tot een zogenaamde huiskamer van Veghel waar instellingen en inwoners elkaar kunnen ontmoeten en waar men kan ontspannen, leven, leren en werken. Meer dan 10 partijen werken via een kerngroep al samen aan het vormgeven van Leefgoed Veghel 

Lees hier het hele artikel uit het Brabants Dagblad over de persconferentie

Leefgoed met zuster Gerda en Rijksbouwmeester FLoris van Alkemade

Project          Kloosterkwartier

Locatie          Veghel

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >