Wonen, ouderen en zorg in Veghel

Van de nog 29 resterende zusters Franciscanessen in Het Kloosterkwartier in Veghel is de gemiddelde leeftijd 88 jaar. Vanuit hun 175 jaar maatschappelijke betrokkenheid zijn de zusters in lijn met hun veerkrachtige traditie op zoek gegaan hoe zij hun erfgoed, gedachtegoed en het pand het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.

Omkijken naar elkaar

Zorg speelt een belangrijke rol. Zuster Gerda van Gogh, provinciaal overste van de Zusters Franciscanessen, omschrijft het als volgt: ”Een plek waar je niet heel druk bent met je eigen leven, maar waar je heel duidelijk kijkt naar de buurvrouw of buurman die misschien niet zo gelukkig is als jij”.

En dat is waar ze in Veghel goed naar hebben geluisterd. Wonen, werken, leren, ontmoeten, ondersteunen, (be)leven en omkijken naar elkaar staan centraal op deze plek.

Nieuws

Omkijken naar elkaar

25/10/2022|

Als het om wonen en zorg gaat, laten we het ons nog vaak over komen. Als je gelukkig oud wil worden, moet je erover nadenken wat je nodig hebt. Het antwoord is vaak: door onder de mensen te blijven en door voor elkaar te zorgen. In Veghel ontstaat nu het Kloosterkwartier, een woon-en leefomgeving waar naar elkaar wordt omgekeken conform het gedachtegoed van de zusters die er 200 jaar hebben gewoond.

Lees meer >