Wonen, ouderen en zorg in Veghel

Van de nog 29 resterende zusters Franciscanessen in Het Kloosterkwartier in Veghel is de gemiddelde leeftijd 88 jaar. Vanuit hun 175 jaar maatschappelijke betrokkenheid zijn de zusters in lijn met hun veerkrachtige traditie op zoek gegaan hoe zij hun erfgoed, gedachtegoed en het pand het beste kunnen overdragen aan de volgende generaties.

Omkijken naar elkaar

Zorg speelt een belangrijke rol. Zuster Gerda van Gogh, provinciaal overste van de Zusters Franciscanessen, omschrijft het als volgt: ”Een plek waar je niet heel druk bent met je eigen leven, maar waar je heel duidelijk kijkt naar de buurvrouw of buurman die misschien niet zo gelukkig is als jij”.

En dat is waar ze in Veghel goed naar hebben geluisterd. Wonen, werken, leren, ontmoeten, ondersteunen, (be)leven en omkijken naar elkaar staan centraal op deze plek.

Lees hele artikel in het Brabant Magazine 45
Nieuws
Go to Top