Nieuw maatpak voor onderwijsvisie

Leiden

Bij een school denken veel mensen aan een gebouw met leslokalen. In het geval van het Leonardo College als ”sportschool” is het daarnaast logisch dat er voldoende gymlokalen voorhanden zijn.  Toch zijn dat niet alleen de uitgangspunten voor de inrichting van het nieuwe schoolgebouw. In plaats van de traditionele denkbeelden is de leerbehoefte van leerlingen centraal gesteld. Wat hebben zij nodig om hun opleiding op de best mogelijke manier te doorlopen?

Vier fases

Om die vraag te beantwoorden is het leerpatroon ontleed en opgedeeld in vier activiteiten: instructie, verwerking, vaardigheden en verdieping. De instructie is voor elke leerling gelijk, dus waarom zou je niet voor alle leerlingen tegelijk verzorgen? Vandaar dat er een collegezaal is opgenomen in het ontwerp van het nieuwe gebouw. De verwerking van instructie en vervolgens de vaardigheden en de verdiepingen worden door leerlingen en docenten opgepakt in kleine groepjes. Voordeel: meer aandacht en interactie.

“Ik vind deze ontwikkeling heel mooi. Het sluit perfect aan bij de veranderende samenleving waarin jongeren meer moeten worden uitgedaagd. Hoe blijft school mij boeien? Dat is de vraag die steeds belangrijker wordt. Daar moet je dus ook je onderwijs op aanpassen. In dit geval is begonnen met het doel- leerlingen beter bedienen – en van daaruit beredeneerd welke middelen daarvoor nodig zijn. In het traditionele denken is dat andersom: daar waren de middelen – de school en het onderwijs – het uitgangspunt en werd van daaruit bepaald wat leerlingen moesten doen.

- Paul Dirkse, wethouder Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën
Kracht

Het gevolg is dat er in mindere mate klassikale lesroosters bestaan. De lessen kunnen daarnaast ook variëren in tijdsduur, afhankelijk van de activiteiten. Bijkomend voordeel is dat de docentenstaf flexibeler en efficiënter wordt ingezet. Er zijn bijvoorbeeld minder docenten nodig voor instructie. Tijd die in plaats daarvan kan worden besteed aan evaluatie en onderwijsvernieuwing. De verwachting is dat daarmee ook de werkdruk voor docenten afneemt. Maar het belangrijkste: zowel leerlingen als docenten komen meer in hun kracht.

Meepraten over de ideale inrichting

Het nieuwe Leonardo College wordt dus meer dan alleen een nieuw gebouw. De traditionele school met gangen, lokalen en een aula wordt ingeruild voor een eigentijdse leeromgeving. Maar hoe richt je die precies in? De toekomstige gebruikers – in dit geval docenten die bètavakken geven – praten mee over de inrichting van hun eigen ruimtes. Dat gebeurt in verschillende sessies. Nadat eerst de wensen in kaart zijn gebracht, zijn wij namens de LEO aanwezig bij de bijeenkomst waar de puntjes op de i worden gezet. Stuk voor stuk passeren de tekeningen voor de inrichting van de ruimtes waar straks biologie, natuurkunde en scheikunde wordt gegeven.

Flexibiliteit

Dat het userteam meepraat over de inrichting van de bétaruimtes zien de docenten als meerwaarde. ”Fijn dat we op deze manier invloed kunnen hebben,” zegt docent natuurkunde Aziz Hadri. ”Met natuurkunde en scheikunde lopen we in het huidige gebouw tegen beperkingen aan. Straks kunnen we op een andere manier lesgeven dan alleen klassikaal aan dertig leerlingen tegelijk. Ik vind het ook mooi dat de bèta sectie bij elkaar wordt gebracht. Dat verhoogt de samenwerking tussen collega’s en ik hoop ook dat de leerlingen de verbanden tussen de exacte vakken daardoor beter gaan begrijpen.”

”We willen innovatieve dingen doen, maar daar moet dan wel de ruimte voor zijn,” vult docent scheikunde Joris Kuipers aan. ”In kleine groepjes werken, maar ook een keer een hoorcollege waarbij je aan vier klassen tegelijk lesgeeft. Ik denk dat we meer de diepte in kunnen met ons onderwijs. Dat is gaaf.

”In totaal zijn er zes userteams die zich bezighouden met de inrichting van de leeromgeving, maar ook met de openbare plekken en het buitenterrein. Iedereen kan een natuurkunde lokaal inrichten, maar werkt het ook? Daarom willen we per ruimte heel goed kijken naar wat er gebeurt en wat daar voor nodig is. Dat gaat over functionaliteit, maar ook over sfeer. Hoe brengen we met z’n allen het gevoel dat wij bij de school hebben over naar het nieuwe gebouw?
En tenslotte geldt ook voor de inrichting dat we verantwoord moeten omgaan met het beschikbare budget. Dat geld moeten we uitgeven op de manier zoals we dat thuis ook zouden doen. Door de gebruikers te laten meepraten over de inrichting ben ik ervan overtuigd dat we meer uit de mogelijkheden van het nieuwe gebouw halen. We willen een impuls geven aan het onderwijs en daarnaast hoop ik dat we de school zo inrichten dat er sprake is van de wow-factor.”
Rector Wim van der Veer
cocreatie bij de ideale inrichting

Project          Leonardo College

Locatie          Leiden

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws