Leren in een contextrijke schoolomgeving

Almere poort

In het najaar van 2018 opende MBO College Poort de deuren van de nieuwe school waar de opleidingen Sport & Bewegen, Hospitality en Business zijn gehuisvest. Het atrium vormt het hart van de school waar ontmoeting tussen studenten en uitwisseling met de buitenwereld centraal staan.

Pionierszone

Het beroepsonderwijs heeft meer dan ooit behoefte aan een contextrijke leeromgeving. “We willen zoveel mogelijk de beroepspraktijk de school in halen en zelf die praktijk instappen” stelt directievoorzitter van MBO College Poort en MBO College Almere, Mark Vlasblom. ”Daarom hebben we een pionierszone in ons schoolgebouw gerealiseerd, in een seats to meet-achtig concept, waar studenten en bedrijven elkaar ontmoeten. Op deze manier creëer je extra waarde voor je studenten.

Co-creatie met bedrijven

Om de link tussen het beroepsonderwijs en de praktijk nu al te leggen heeft MBO College Poort verschillende onderwijsconcepten ontwikkeld. Vlasblom: ”We werken veel vanuit project-gestuurd onderwijs, waarbij we de projecten ook echt uit de praktijk halen. Zo hebben we een project op de Zuidas van Amsterdam dat gericht is op technologie en het economische cluster. Dat is heel interessant. In co-creatie met bedrijven proberen we zo het onderwijs vorm te geven.

School als kloppend hart

Als Almere Poort over enkele jaren helemaal tot ontwikkeling is gekomen, vormt MBO College Poort een mooie verbinding tussen het bedrijfsleven en de jongeren met ambities in het beroepsonderwijs. De school zal dan het kloppend hart vormen in een gebied dat bruist van de bedrijvigheid.

Lees het hele artikel over leren in een contextrijke schoolomgeving  in Schoolfacilities  MBO college Poort in Schoolfacilities

Project          MBO College Poort

Locatie          Almere

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws
Go to Top