LEEFOMGEVINGEN VOOR ZORG EN ONDERWIJS

Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van buurten, wijken, dorpen en steden. Maar ook aan ons maatschappelijke en culturele leven. Daarom is het belangrijk dat we huisvesting afstemmen op de wensen van de gebruiker(s), nu en in de toekomst. Zodat huisvesting moeiteloos meebeweegt met de tijd.

De huisvestingsvraagstukken van zorg- of onderwijsorganisaties en hun eindgebruikers; dat is waarin Zenzo zich specialiseert.

Onze aanpak is gedreven vanuit de behoefte van de klant. Een voorbeeld hiervan is het Living Building Concept. Hiermee creëren we samen met onze klanten gebouwen die wat betreft functies aanpasbaar zijn aan onderwijsvisies van de toekomst. Dit brengt een aanzienlijke verlaging in de risico’s en kosten met zich mee.

HEB JE VRAGEN OF WIL JE MEER WETEN? NEEM CONTACT OP

Contact

SAMENWERKEN?

Als je wilt delen, kun je ook vermenigvuldigen. Het willen delen van kennis en kapitaal is een belangrijke overtuiging van Zenzo. Dit uit zich in samenwerking met verschillende partners in Nederland. De partners kennen de lokale en regionale markt en weten welke mogelijkheden er zijn. Zenzo hanteert een samenwerkingsmodel, vergelijkbaar met een franchiseformule. Heb je wel eens gedacht je werk als zelfstandig ondernemer uit te voeren? We gaan graag de samenwerking aan. We ondersteunen je met de benodigde backoffice en expertise.

TEAM ZENZO

Maatschappelijk vastgoed kan en moet anders. Helderder en integraler. En meer verbonden. Dat is waar we met ons team voor gaan.
Zenzo is er voor en door mensen. Onze collega’s zijn gedreven mensen met ambitie. Ambitie om te groeien. Samen met zorg-en onderwijsinstellingen werken wij aan waardevolle projecten, waarbij de eindgebruiker, de mens, centraal staat. De mens met een extra zorgbehoefte, het kind en de ouder.

ZENZO MAAKT VERBINDING

ONZE EXPERTISES EN KERNACTIVITEITEN

Huisvesting voor zorg en onderwijs

Zorg

SAMEN ZORGEN WE VOOR DE ZORG

Ontwikkelen en bouwen voor de zorg heeft iets bijzonders. Het vraagt om betrokkenheid en inlevingsvermogen. Bewoners willen zich veilig en geborgen voelen in hun nieuwe (t)huis. Tegelijkertijd is functionaliteit belangrijk, want zorgverleners moeten efficiënt en met plezier hun werk kunnen doen.

Jij levert de kennis over jouw organisatie, wij adviseren over ontwikkelen en bouwen binnen de zorg. Samen werken we naar hetzelfde doel: een duurzaam gebouw dat voldoet aan de eisen van nu én de toekomst.

Zo snel mogelijk delen in het proces we onze kennis over zorgaspecten, financieringsmogelijkheden, exploitatiemodellen, technische uitvoering, inrichting en omgeving. Uiteraard staat daarbij de kwaliteit voorop. In het gehele proces, van ontwikkeling tot bouw.

Onderwijs

EEN PLEK OM TE
GROEIEN

Een school is een belangrijke plek; de plaats waar kinderen mogen spelen, groeien en zich ontwikkelen. Het liefst een veilige, stimulerende leeromgeving die kinderen aanzetten tot het delen van kennis en creativiteit.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Scholen moeten voldoen aan eisen op het gebied van functionaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leer- en werkomstandigheden. Dit vereist innovatieve en duurzame oplossingen.

Jij deelt je onderwijsexpertise, wij onze kennis van projectontwikkeling binnen het onderwijs. En uiteraard werken we daarbij intensief samen met de toekomstige gebruikers van de school. Zo bouwen we samen een school die voldoet aan de eisen van nu én de toekomst.

Wonen

COMFORTABEL
GENIETEN

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met onderwijs of zorg. Zenzo ontwikkelt gebieden waarin zorg, onderwijs en wonen samenkomen. Leefomgevingen waarin iedereen zich welkom voelt; ook mensen met een extra zorgbehoefte, kinderen en ouderen.

Veel van onze projecten zijn combinatie-projecten, waarbij verschillende functies zorgen voor meer verbinding. En hierbij is iedereen gebaat.

BEKIJK DE PROJECTEN VAN ZENZO

Projecten