FAQ items aan het laden...

DE SOKKERWEI

CASTRICUM

Vanuit een gewonnen prijsvraag is in dit project de eerste duurzame basisschool van Nederland gerealiseerd. Het principe van duurzaamheid heeft geleid tot een invulling waarin de verschillende functies – leren, werken en wonen – compromisloos zijn samengevoegd en ieder voor zich een extra dimensie hebben gekregen.

De Sokkerwei is, dankzij een goede samenwerking met de verschillende partijen, een plan met allure geworden.

“Eerste duurzame school van Nederland nog steeds fris. Zo fris dat het na zeven jaar lijkt of het gisteren gebouwd is”
– Ministerie van economische zaken, landbouw en innovatie
Duurzaam

Deze school is door zowel passief als actief gebruik te maken van zonne-energie gerealiseerd met een zogenaamd energie nul concept. Tevens is zowel in het ontwerp van het gebouw, als in de inrichting van de omgeving, gestreefd naar een optimaal gebruik van duurzame materialen, een zuinig verbruik van het drinkwater en het behoud van bestaande natuur.

In het plan is echter niet alleen een vernieuwende oplossing gevonden voor een betere huisvesting van de Sokkerwei, maar is ook invulling gegeven aan de wens de beschikbare grond zo verantwoord mogelijk te gebruiken. Door het maken van een ondergrondse parkeerkelder en het realiseren van twintig appartementen op het dak van de school is er zelfs sprake van drievoudig grondgebruik. Tot slot is, vanwege de te verwachte daling van leerlingenaantal, in het ontwerp reeds rekening gehouden met de mogelijkheid tijdelijk een viertal woningen te gebruiken als klaslokaal.

Woningen

Naast de ontwikkeling en bouw van de basisschool bestond het totaal project uit zeven vrijstaande woningen, twee vijverwoningen en een complex met acht appartementen en twee praktijkruimten. De Sokkerwei heeft een duidelijke profielschets. Deze profielschets is tot stand gekomen op basis van een studiedag met het team, gesprekken met de directie, met de leerkrachten en enkele leerlingen van school.

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft een artikel geplaatst over de duurzame school Sokkerwei in Castricum. Daaruit blijkt dat zeven jaar na de bouwtijd deze school nog steeds fris is en minder energie verbruikt dan een vergelijkbare school. De school werd door Zenzo maatschappelijk vastgoed ontwikkeld en door Lithos bouw & ontwikkeling gerealiseerd.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? We komen graag met je in contact.

Gerelateerd nieuws
Gerelateerde projecten
 • VMBO Trivium College

  Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn de fundamenten waarop de onderwijsvisie van het Trivium College is gebouwd. Een betekenisvolle leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Reden voor het overkoepelend bestuur (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) om te kiezen voor nieuwbouw.

  Lees meer >

 • Leonardo College Leiden

  Vanuit de overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met plezier naar school gaan, komt de nieuwbouw tot stand. Want, wie beweegt, heeft meer energie, een beter humeur en presteert beter.

  Lees meer >

 • Een nieuw energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

  Lees meer >