FAQ items aan het laden...

Wonen op een bereikbare en levendige plek. Hart van Almere Poort wordt een zorggebouw met 139  appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes.

Er komen 2 gebouwen met 139 zorgwoningen. Zorggroep Almere gaat 115 appartementen huren van de Alliantie. Humanitas DMH huurt de overige appartementen.

Hart van Almere Poort wordt een thuis voor jong volwassen met een (licht) verstandelijke beperking en mensen met een PG indicatie (dementie) in een intramurale setting (24-uurszorg). In de gebouwen zal een divers zorgaanbod beschikbaar zijn.

Daarnaast komen er appartementen met een volledig pakket thuis (VPT) in een extramurale setting (zorg op afroep). De bewoners maken gebruik van een woon-zorg arrangement om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Dagbesteding; interactie met de wijk

Er komt een grote ruimte voor dagbesteding aan het Winterspelenplein met onder andere een belevingszone voor de bewoners, dagbesteding in de wijk en een restaurant voor de bewoners. De dagbesteding krijgt een directe relatie met de belevingstuin. Dit is niet alleen voor bewoners van het zorggebouw. Vanuit de gedachte waar je leeft, waar je ontmoet, is het een bewuste keuze om deze dagbesteding open te stellen zodat er geen zorgeiland ontstaat. Hart van Almere Poort kan zo letterlijk een verbindende rol vervullen.

“Wij gunnen ieder mensen plek in het hart van onze samenleving. In Hart van Almere Poort kunnen we onze bewoners dit letterlijk bieden. Niet alleen de naam heeft het in zich, maar ook de invulling van het gebouw in de omgeving.”

– André Phiferons, Zorggroep Almere en Sonja Bossema Humanitas DMH
Homerunhuis

Humanitas DMH zal een ‘Homerunhuis’ starten. Een begeleid wonen traject voor 24 jongeren tussen de 18 en 27 jaar met een licht verstandelijke beperking die problemen hebben met verschillende onderdelen van het leven. Zij volgen een traject tussen de 2 en 4 jaar met als doel in de toekomst zelfstandig te kunnen wonen.

Midden in het leven

Wonen op een bereikbare en levendige plek. Het treinstation en busstation zijn vlakbij en zorgen voor een goede verbinding met andere delen in Almere en bijvoorbeeld Amsterdam. In de directe omgeving zit al een supermarket en andere faciliteiten. Er zijn volop kansen om verbinding te maken met de omgeving, zoals met de buurman, het MBO College Poort. Bij de viering van de start bouw is de eerste samenwerking van start gegaan; leerlingen van de opleiding Leisure & Hospitality ontvingen de genodigden op hun school die uitkijkt over de bouwplaats en ze verzorgden de catering. In de toekomst kunnen leerlingen terecht in Hart van Almere Poort voor stages en werkervaring.

Integraal ontwikkelteam

Zenzo MV, Carebeek en Lithos Bouw & Ontwikkeling nemen de ontwikkeling en bouw van de zorggebouwen voor haar rekening. Alliantie heeft de grond aangekocht, is opdrachtgever en zal de woningen verhuren aan de betrokken zorgpartijen. Borgerink architecten en het ontwikkelteam zijn in een vergevorderd stadium met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van de toekomstige gebruikers uit de hoek van zorg en welzijn. Start bouw staat gepland voor oktober 2022. De ambitie is om in het najaar van 2024 Hart van Almere Poort te kunnen openen voor haar bewoners en gebruikers.

Gerelateerd nieuws
Gerelateerde projecten