FAQ items aan het laden...
Homerushuis in Almere Poort

Homerushuis Almere Poort

Wonen met begeleiding

Almere – In opdracht van de Alliantie ontwikkelt Zenzo Maatschappelijk Vastgoed in het Homeruskwartier in Almere het Homerushuis, het Huis van de Toekomst. Een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking waar bewoners zoveel mogelijk meedoen en hun eigen leven leiden. Philadelphia Zorg gaat het pand huren van woningcorporatie De Alliantie. Hiermee realiseert Philadelphia nu al de toekomstvisie die de Vereniging Gehandicapten Zorg Nederland (VGN) heeft geschetst voor 2030.

“Met de komst van het Homerushuis, wordt voor Sander, onze zoon, de weg naar zijn droomplek geplaveid. Hij gaat straks voor het eerst, begeleid, op zichzelf wonen Een avontuur, zowel voor hem als voor ons.”
– Ton Bus, vader Sander, toekomstig bewoner Homerushuis
Ontmoetingsruimte als onderdeel van Community Building

Inzet van (technologische) innovaties staat centraal in het Huis van de Toekomst. Community building is zo’n innovatie. Hierbij werken alle betrokkenen (bewoners en hun netwerk, medewerkers, buren/wijkbewoners en vrijwilligers) samen. Niet alleen om ‘zorg’ te realiseren, maar vooral om ‘gewoon’ en in verbinding met elkaar te leven.

Om die verbinding ook fysiek te faciliteren komt er op de begane grond een ontmoetingsruimte. Dit biedt tegelijkertijd een mogelijke werkplek voor de bewoners of andere mensen met een verstandelijke beperking en waar buurtbewoners een kop koffie kunnen drinken. Dit is de plek die het ‘’hart’’ van de buurt wordt en van waaruit community building vorm krijgt.

Integraal ontwikkelteam

Zenzo Maatschappelijk Vastgoed neemt de ontwikkeling van het Homerushuis voor haar rekening. Visser en Bouman Architecten en het ontwikkelteam hebben wensen en behoeftes van toekomstige bewoners en gebruikers uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De verwachting is dat eind 2022 met de bouw kan worden gestart. De ambitie is dat voorjaar 2024 bewoners hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken.

Gerelateerd nieuws

Eerst de mens, dan het gebouw

17/06/2022|

We staan voor nieuwe opgaven op het gebied van de woonbehoefte van ouderen. Voeg daarbij dat er een enorme woningnood is. Het oplossen daarvan heeft de hoogste prioriteit. Het risico dat dan ontstaat is dat beleidsmakers, ontwikkelaars en beleggers primair focussen op de stenen en minder aandacht hebben voor de sociale component van wonen. Terwijl juist die sociale component voor ouderen heel zwaar weegt.

Lees meer >