FAQ items aan het laden...

INTEGRAAL KINDCENTRUM DE OERSPRONG

ULFT

Essentius en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed zijn een samenwerking aangegaan voor het Integraal KindCentrum voor kinderen (IKC) van 0 tot 12 jaar in Ulft. Het ontwerp en de realisatie waren in handen van Zenzo en tevens gedurende 25 jaar de verzorging van het onderhoud en de energielevering. Lithos bouw & ontwikkeling realiseerde het IKC in opdracht van Zenzo

“Oersprong’ staat voor verbondenheid met Ulft, staat voor kracht en sterkte en laat de kinderen de belangrijkste eerste sprong in hun onderwijsontwikkeling ervaren. Dit is de start, de bron waaruit we ons ontwikkelen tot waardevolle mensen voor onze samenleving”
– Hans Epping, Directeur Basisschool
Een energieneutraal en eenvoudig aanpasbaar gebouw

Het is gelukt een energieneutraal en eenvoudig aanpasbaar gebouw te realiseren, waarbij Zenzo garandeert dat het gebouw minimaal 25 jaar binnen de Rijksvergoedingen exploiteerbaar is. Sturen op exploitatiekosten in plaats van op de initiële investering, evenals op een ontwerp en bouwwijze waardoor het gebouw later eenvoudig uit te breiden is, is dé oplossing om dromen over goed onderwijs om te zetten in realiteit voor de leerlingen en betaalbaarheid voor het schoolbestuur.

Kinderopvang Humanitas verzorgt de voor-/tussen- en naschoolse opvang en is minimaal tien jaar medegebruiker. Zij heeft daarvoor beschikking over drie groepsruimtes, twee die gebruikt worden als kinderdagverblijf (0 tot 4 jaar) en één voor buitenschoolse opvang.

De gekozen nieuwe aanbestedingsvorm is opgezet onder begeleiding van M3V Adviespartners. Uitgangspunt hierbij was een partnerselectie met een garantie op exploitatielasten voor een langere periode (lees 25 jaar). Dit biedt zekerheid en comfort voor de opdrachtgever.

Samenwerking

De bouw van het KindCentrum Ulft, een samenwerkingsverband van basisscholen De Dobbelsteen, Sint Antonius en Kinderopvang Humanitas, startte de eerste helft van 2015. Het KindCentrum Ulft is onderkomen van beide fusiescholen. Deze ressorteren onder schoolstichting Essentius die als zogeheten bouwheer optreedt en dus opdrachtgever is. Essentius is verantwoordelijk voor de exploitatie inclusief de verhuur aan de kinderopvang (2.000 m2 bvo). De totale investering bedroeg circa 3,5 miljoen euro, inclusief de gymzaal. Anticiperend op de verwachte afname van het aantal leerlingen, is nu een te kleine school gebouwd, maar wel één die eenvoudig en snel uitbreidbaar is voor later.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws
Gerelateerde projecten
 • VMBO Trivium College

  Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn de fundamenten waarop de onderwijsvisie van het Trivium College is gebouwd. Een betekenisvolle leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Reden voor het overkoepelend bestuur (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) om te kiezen voor nieuwbouw.

  Lees meer >

 • Leonardo College Leiden

  Vanuit de overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met plezier naar school gaan, komt de nieuwbouw tot stand. Want, wie beweegt, heeft meer energie, een beter humeur en presteert beter.

  Lees meer >

 • Een nieuw energieneutraal schoolgebouw door en voor leerlingen

  Lees meer >