FAQ items aan het laden...
Leonardo College, Leiden

Project omschrijving

Leonardo College

Leiden

Het nieuwe Leonardo College in Leiden komt eraan. Het Leonardo College is een school in beweging, in alle opzichten. Vanuit de overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met plezier naar school gaan, komt de nieuwbouw tot stand. Want wie beweegt, heeft meer energie, een beter humeur en presteert beter.

Een stoere, zichtbare school als onderdeel van de wijk

Het Leonardo College is een openbare school voor MAVO, HAVO en VWO en een officiele Topsport Talenschool. Het sport- en dansprofiel van de school wordt in een beweeglijke, stoere hoofdvorm vertaald, die aansluit bij de omgeving. De wens is om een deel van de buitenruimte openbaar toegankelijk te maken zodat de buurt er ook gebruik van kan maken.

Het Definitief Ontwerp voor de nieuwbouw van het Leonardo College aan de Churchillaan in Leiden, is in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci, gebruikers, gemeente Leiden, N3O architecten, ICS adviseurs en Zenzo uitgewerkt.

Energieneutraal als uitgangspunt

Eng is het uitgangspunt om aan te voldoen als het gaat om de energienorm. Dit betekent dat het nieuwe Leonardo College zelf gaat voorzien in haar energie. Zenzo neemt de ontwikkeling en bouw, dat volgens het Frisse Scholenconcept wordt opgeleverd, voor haar rekening. Inmiddels zijn de architect en het ontwikkelteam bezig met het in kaart brengen van de wensen en behoeftes van leerlingen, docenten en andere gebruikers van het nieuwe schoolgebouw.

Om de nieuwbouw te realiseren is een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. De procedure hiervoor is inmiddels in gang gezet. Zenzo MV neemt in samenwerking met Lithos bouw & ontwikkeling de bouw voor haar rekening.

Gezamenlijk proces

Met een integraal ontwikkelteam is er sprake van een gezamenlijk ontwikkel- en bouwproces.
In de wetenschap dat ruim 6% van Nederland in of aanverwant aan de bouw werkzaam is, wordt er met docenten bekeken hoe de diverse aspecten van de nieuwbouw een rol kunnen krijgen in het onderwijs.
Een manier van communiceren met alle betrokkenen over de nieuwbouw van Het Leonardo College is via het Magazine_Leonardo. Deze uitgaves komen in samenwerking met leerlingen tot stand.

Gerelateerd nieuws
Go to Top