FAQ items aan het laden...

Gezondheidshuis De Componist

NIEUWEGEIN

Het gezondheidshuis ofwel Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is een coöperatieve vereniging. De samenwerking is vooral gericht op het versterken van geïntegreerde zorg ten behoeve van de wijkbewoners van Jutphaas, Wijkersloot, Stadscentrum,  Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Rijnhuizen. Vertrouwde zorg dichtbij huis.

Positieve gezondheid

De primaire reden van de ontwikkeling van het nieuwe Gezondheidshuis is gebrek aan ruimte om aan alle toekomstige vragen en nieuwe ontwikkelingen voor de eerstelijnszorg tegemoet te komen. Daarbij wordt de kans aangegrepen om een vernieuwend concept van werken te implementeren; wijkgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Positieve gezondheid richt zich op het optimaal functioneren van individuen, relaties en samenlevingen in plaats van alleen focussen op de mechanismen van disfunctioneren.

In het nieuwe centrum wordt op alle vragen van inwoners uit de wijk op het gebied van zorg en welzijn een passend aanbod en antwoord gegeven. In het nieuwe centrum zijn naast de bekende zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, apotheek of psychologen ook de diensten van de gemeente op het terrein van WMO, welzijn e.d. worden ondergebracht. Er is al een structurele samenwerking met de gemeente onder de noemer Geynwijs en met welzijnscoaches van welzijnsorganisatie Movactor.

“Eindelijk kunnen we onze droom waarmaken; de medische zorg met welzijnszorg verbinden en zorg in de brede zin van het woord gaan leveren.”
– Erik Asbreuk, huisarts EMC Nieuwegein-
Integraal ontwikkelteam

Zenzo MV was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de bouw van het nieuwe Gezondheidshuis. SW architecten en het ontwikkelteam hebben wensen en behoeftes in kaart gebracht van mensen uit de wijk en professionals uit de hoek van zorg en welzijn. Built by de Wildt treedt op als adviseur van het Gezondheidshuis. Begin 2022 is het het nieuwe Gezondheidshuis geopend.

Nieuws
Gerelateerde projecten
 • Een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking waar bewoners zoveel mogelijk meedoen en hun eigen leven leiden.

  Lees meer >

 • Wonen op een bereikbare en levendige plek. De handtekening is gezet voor de nieuwbouw van Hart van Almere Poort, een zorggebouw met 139 appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes.

  Lees meer >

 • Collectief Ouder Initiatief Nobelhof@Oosterwold

  Iedere ouder heeft de wens dat zijn kind een fijn leven opbouwt. Maar sommige kinderen kunnen dat niet helemaal zelfstandig. Zij hebben wat extra ondersteuning nodig. Als ze jong zijn, maar ook op latere leeftijd als ze het huis uit gaan en ''zelfstandig'' gaan wonen. Nobelhof@Oosterwold is een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven.

  Lees meer >