FAQ items aan het laden...
Gezondheidshuis Nieuwegein Zuilenstein

Project omschrijving

Gezondheidshuis Zuilenstein

NIEUWEGEIN

Het gezondheidshuis ofwel Eerstelijns Medisch Centrum Nieuwegein (kortweg EMC) is een coöperatieve vereniging. De samenwerking is vooral gericht op het versterken van geïntegreerde zorg ten behoeve van de wijkbewoners van Jutphaas, Wijkersloot, Stadscentrum,  Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve en Rijnhuizen. Vertrouwde zorg dichtbij huis.

Positieve gezondheid

De primaire reden van de ontwikkeling van het nieuwe Gezondheidshuis is gebrek aan ruimte om aan alle toekomstige vragen en nieuwe ontwikkelingen voor de eerstelijnszorg tegemoet te komen. Daarbij wordt de kans aangegrepen om een vernieuwend concept van werken te implementeren; wijkgericht en gebaseerd op de uitgangspunten van positieve gezondheid. Positieve gezondheid richt zich op het optimaal functioneren van individuen, relaties en samenlevingen in plaats van alleen focussen op de mechanismen van disfunctioneren.

In het nieuwe centrum zal op alle vragen van inwoners uit de wijk op het gebied van zorg en welzijn een passend aanbod en antwoord worden gegeven. In het nieuwe centrum zullen naast de bekende zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, apotheek of psychologen ook de diensten van de gemeente op het terrein van WMO, welzijn e.d. worden ondergebracht. Ook nu al is er een structurele samenwerking met de gemeente onder de noemer Geynwijs en met welzijnscoaches van welzijnsorganisatie Movactor.

“Eindelijk kunnen we onze droom waarmaken; de medische zorg met welzijnszorg verbinden en zorg in de brede zin van het woord gaan leveren.”
– Erik Asbreuk, huisarts EMC Nieuwegein-
Integraal ontwikkelteam

Zenzo MV neemt de ontwikkeling en de bouw van het nieuwe Gezondheidshuis voor haar rekening. SW architecten en het ontwikkelteam zijn in een vergevorderd stadium met het in kaart brengen van wensen en behoeftes van inwoners uit de wijk en professionals uit de hoek van zorg en welzijn. Built by de Wildt treedt op als adviseur van het Gezondheidshuis. De ambitie is om begin 2022 het nieuwe Gezondheidshuis te kunnen openen voor de wijkbewoners

Nieuws
Laad meer nieuws
Go to Top