TRIADE SIERADENWEG

ALMERE

Zorgorganisatie Triade heeft een nieuw woon-zorgcomplex gebouwd aan de Sieradenweg in Almere. Hiermee wil Triade aan de vraag naar woon-en werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben, tegemoet komen.

Passende woon-en werkplek

Met de bouw van een nieuw complex kan een groot aantal mensen een passende woon-en werkplek worden aangeboden.

”Sommige mensen kunnen zelfstandig wonen met begeleiding, maar er komen ook woonplekken voor mensen die intensieve begeleiding nodig hebben. Voor deze mensen is het belangrijk dat er veel rust en ruimte is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een plek waar dit mogelijk is”.
– Afien Spreen, bestuurder Triade

Het gaat om een gevarieerd aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking soms in combinatie met psychiatrische problematiek. Samen met de gemeente is de locatie aan de Sieradenweg in Almere, grenzend aan het voedselbos, uitgekozen. Hier is voldoende rust en structuur om te wonen en er is ruimte voor creatieve en fysieke activiteiten, zoals werken met hout, schilderen, tuinieren, mozaïek en kaarten maken, koken en bakken.

Co-creatie

Bij de planvorming heeft Triade door middel van co-creatie met cliënten, hun familie en de gemeente de richting voor het ontwerp bepaald. Deze adviezen zijn zoveel mogelijk opgevolgd en hebben het huidige plan vormgegeven. Een woon-werkomgeving voor 72 personen.

Voor Zenzo is de verbinding met de, aan het plan grenzende, wijk belangrijk. Daarom hebben we zoveel mogelijk samengewerkt met bewoners en bedrijven uit de Sieradenbuurt om dit plan te realiseren.

Ontwerp vanuit verschillende invalshoeken

Het ontwerp is tot stand gekomen door vanuit verschillende brillen te kijken. Door de bril van omwonenden voor wie het belangrijk is dat de nieuwe bebouwing ruimtelijk goed aansluit op de groenzones en de reeds bestaande bebouwing. Door de bril van Triade die de nieuwe locatie langjarig zal gaan exploiteren. Maar bovenal zijn verwanten, de toekomstige bewoners en medewerkers centraal gesteld. De uitstraling en sfeer van de omliggende parkzone wordt op het terrein van Triade doorgezet. Het is een leef-en werkomgeving geworden waar de bewoners zich veilig en thuis voelen en goede mogelijkheden hebben voor dagbesteding. Een plek in het groen in de samenleving. Een plek waar iedereen gezien mag worden, in een omgeving waar de medewerkers van Triade veilig, goed en fijn kunnen werken.

Gerelateerde projecten
 • Een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking waar bewoners zoveel mogelijk meedoen en hun eigen leven leiden.

  Lees meer >

 • Wonen op een bereikbare en levendige plek. De handtekening is gezet voor de nieuwbouw van Hart van Almere Poort, een zorggebouw met 139 appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes.

  Lees meer >

 • Collectief Ouder Initiatief Nobelhof@Oosterwold

  Iedere ouder heeft de wens dat zijn kind een fijn leven opbouwt. Maar sommige kinderen kunnen dat niet helemaal zelfstandig. Zij hebben wat extra ondersteuning nodig. Als ze jong zijn, maar ook op latere leeftijd als ze het huis uit gaan en ''zelfstandig'' gaan wonen. Nobelhof@Oosterwold is een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven.

  Lees meer >