Trivium College, Amersfoort

Project omschrijving

VMBO Trivium College

AMERSFOORT

Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn de fundamenten waarop de onderwijsvisie van het Trivium College is gebouwd. Een betekenisvolle leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Reden voor het overkoepelend bestuur (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) om te kiezen voor nieuwbouw.

Het VMBO Trivium College verzorgt VMBO onderwijs in Amersfoort. Aangeboden profielen zijn: ”Dienstverlening & Producten”, Economie & Ondernemen” en “”Multimedia, Vormgeving & ICT”. Niet per definitie in de vorm van klassikaal onderwijs, maar juist zo individueel mogelijk. Meer theorie- en praktijkgebieden zijn daarvoor voorzien in de nieuwbouw. Zo kunnen leerlingen talenten maximaal ontwikkelen.

Schoolambitie

Het Trivium College verzorgt VMBO onderwijs in Amersfoort. Aangeboden profielen zijn: ‘’Dienstverlening & Producten’’, Economie & ondernemen’’ en ‘’Multimedia, Vormgeving & ICT’’.  Niet per definitie in de vorm van klassikaal onderwijs, maar juist zo persoonlijk mogelijk. Meerdere theorie-en praktijkgebieden zijn daarvoor voorzien in de nieuwbouw. Zo ontdekken leerlingen interesses en ontwikkelen ze talenten. In 4 jaar groeien leerlingen uit tot zelfbewust, ondernemende jongeren mét diploma. Doelstelling is om leerlingen de juiste en beste keuzes laten maken voor nu en later.

Functionele en sociale toekomstwaarde

Huisvesting is geen doel op zich, maar ondersteunt en faciliteert goed onderwijs in een uitdagende en aantrekkelijke omgeving waarbij onderwijs, functionaliteit, vastgoed, installaties, beheer en energiemanagement zijn voorbereid op toekomstige behoeftes.
In het ontwerp is rekening gehouden dat het gebouw in de toekomst makkelijk aan te passen is aan fluctuerende leerlingenaantallen en veranderende onderwijsvisies. Het hoofdtracé is bijvoorbeeld slim op te zetten, waardoor dit eenvoudig en flexibel aangepast kan worden naar iedere indeling van het gebouw. Door het gebruik van staal en beton zijn er grote, vrij indeelbare vloervelden zonder kolommen of vaste wanden. Achter de gevarieerd ingedeelde gevel, ligt een substramien, waardoor op elke 1,2 meter een binnenwand geplaatst kan worden.

Tegelijk is er een plan opgezet voor een sociaal duurzame exploitatie. Dat gebeurt in samenwerking met de Wijkonderneming. Dit is een zelfstandige onderneming die diensten levert in het verlengde van de beroepswerelden die Trivium College onderscheidt. In de wijkonderneming leveren leerlingen diensten aan de wijk. Daarbij is het Ontmoetingsplein van de school de veilige werkvloer, functioneren jonge (geslaagde) ondernemers als rolmodellen en zijn de (drukke) bewoners uit de Amersfoortse wijk De Koppel kritische maar welwillende klanten. Dit staat garant voor trotse leerlingen, die ook nog een centje kunnen bijverdienen in een veilige omgeving.

Wijkonderneming kan Ontmoetingsplein gebruiken

Het Ontmoetingsplein wordt een plek waar je kan chillen, maar ook een plek waar je samen met medeleerlingen en (inspirerende) ondernemers van betekenis kunt zijn voor de wijk. Uitgangspunt is dat de Wijkonderneming het Ontmoetingsplein en de aanpalende ruimtes (o.a. keuken) voor niets mag gebruiken. Daar staat tegenover dat zij deze ruimtes voorafgaand aan de schooltijden, schoon, opgerumd en zonder schade weer oplevert. Op deze manier ontstaat meerwaarde voor de leerlingen, de school en de wijk. Bovendien worden de ruimtes hierdoor optimaal gebruikt.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerd nieuws

Wonen en zorg als je wereld onvoorspelbaar is

13/07/2021|

Triade is een zorgorganisatie voor Flevoland en omgeving met voorzieningen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Cliënten kunnen bij Triade terecht voor een beschermde woonomgeving, dagbesteding en ondersteuning thuis, op het werk of op school. Triade en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hebben een gezamenlijke visie op wonen en zorg. We spraken erover met Afien Spreen, bestuurder bij Triade, en Gert van Uffelen, partner bij Zenzo

Lees meer >

Een andere kijk op duurzaam ontwikkelen en bouwen

18/06/2021|

Duurzaamheid in de bouw en gebiedsontwikkelingen gaat vaak over techniek. Over hergebruik van grondstoffen, zuinig met energie (BENG en 0 op de meter), isolatie en andere technische aspecten. Zenzo ziet duurzaamheid breder. We koppelen duurzaamheid ook aan toekomstbestendige leefomgevingen. Dat zijn gebouwen en leefomgevingen die met het verstrijken van de tijd steeds makkelijker aan te passen zijn aan de behoeften van mensen. Want mensen staan centraal in al onze projecten. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen.

Lees meer >

Go to Top