FAQ items aan het laden...

VIJVERBERG

BERGEN OP ZOOM

De afgelopen jaren is er in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom veel gebeurd. De wijk stond jarenlang niet positief aangeschreven. Zenzo heeft samen met Lithos, de woningcorporatie Stadlander en de gemeente geïnvesteerd in de mensen en in de wijk. Er wordt vernieuwd wat vernieuwd moet worden, beter gemaakt wat beter kan en uiteraard blijft behouden wat al goed is. Met als resultaat dat de bewoners van Gageldonk-West nu een voldoende geven. Zenzo en Lithos zijn actief betrokken bij het opknappen van de wijk. Zo ook de wijk Vijverberg- Noord.

“De positieve energie voel je als je rond loopt door de wijk!”
Over Vijverberg- Noord

Het totale bouwblok ligt langs de Wouwsetraatweg, de toegangsweg vanaf de snelweg naar het Centrum van Bergen op Zoom, en langs de Vijverberg. Een vijver die idyllisch in het groen verscholen ligt als een natuurlijke overgang naar de aanpalende wijk Gageldonk-Oost. De blokken appartementen worden afgewisseld door grondgebonden woningen. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld dat niet massief overkomt. De architectuur is herkenbaar: het nodigt uit hier te wonen en een fijne plek voor jezelf te creëren. De Vijverberg is het eerste wijkhervormingsproject. De nieuwbouw huurwoningen zijn Nul Op de Meter woningen en allemaal levensloopbestendig.

Vijverberg Noord is een bijzonder project omdat het als eerste project in Nederland voldoet aan de regelgeving energieprestatievergoeding.

Naast woningen realiseren we ook nieuwe voorzieningen voor de bewoners. Waaronder winkels en een multifunctionele accommodatie met school.

Bijzondere SROI-opgave (Social Return on Investment)
 • Werkzoekenden uit de wijk weer aan het werk;
 • Stages voor studenten uit de wijk;
 • Samenwerking met wijkondernemingen bij bouwopgave;
 • Betrekken bewoners en jeugd uit de wijk;
 • Aanstellen sociaal projectleider vanuit het bouwbedrijf!;
 • Hergebruik sloopmateriaal voor nieuwe toepassingen voor wijkbewoners.
Mensen

We bouwen samen, we zoeken de mensen op, we willen horen wat er leeft. Bergen op Zoom is prachtig voorbeeld van hoe wij bouwen. We investeren in mensen. We willen het verhaal horen. En daarom hebben we niet alleen een projectleider voor de bouw maar ook een sociaal projectleider aangesteld! We investeren langdurig in de wijk, in de mensen. We luisteren naar de mensen, naar de bewoners. Wat kunnen we voor hen en de wijk betekenen. We zijn een uitvoerend partner en daarom staan we ook vooraan op het gebied van aanspreekbaarheid, signalering en benaderbaarheid. Dat maken zie je bijvoorbeeld aan de bouwkeet die buiten het hek staat, als communicatiepunt voor wijkbewoners.

Juist onze inzet op het maatschappelijke en economische vlak maakt dat dit een Lithos project is, onder andere door:

 • Een banenmarkt te organiseren waarbij 5 arbeidszoekende weer aan het werk zijn;
 • Een Leerwerkplek op de bouw voor vijf leerlingen;
 • Groenevenementen met basisscholen uit de wijk;
 • Schoonmaakacties in de wijk en op de bouw;
 • Bewonersparticipatie, van gebruikte bouwmaterialen iets nieuws maken.
De vraag

Wij kregen de opdracht om risicodragend koopwoningen te ontwikkelen én bij te dragen aan de leefbaarheid en economische versterking van de wijk; Waarbij wij opereren als verlengstuk van de opdrachtgever.

Het enthousiasme van de bewoners is erg groot. De pers heeft de wijk herontdekt en is zeer positief over Gageldonk. De opbouw van de leefbaarheid en het versterken van de wijkeconomie is nu in volle gang.

Meer projecten in Gageldonk
 • Lorkstraat
 • Gentiaanstraat
 • Ericalaan
Meer informatie

Wil je meer weten over dit project of andere projecten in Bergen op Zoom? Björn Jongste (033-453 59 59) wil je er graag meer over vertellen.

Gerelateerd nieuws
Gerelateerde projecten
 • Op de locatie van de Johanneskerk in Veghel Zuid ontwikkelt Zenzo een nieuw woon-zorgcomplex. De 20 sociale huurappartementen zijn energiezuinig en bestemd voor ouderen met een zorgvraag.

  Lees meer >