Vijverberg Zuid

Project omschrijving

VIJVERBERG ZUID

BERGEN OP ZOOM

Wijkontwikkeling

Gageldonk-West, de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Bergen op Zoom wordt sinds 2014 sterk vernieuwd. Zo’n 600 verouderde woningen van woningcorporatie Stadlander maken plaats voor moderne energieneutrale nieuwbouwwoningen. Daarnaast wordt een groot aantal woningen gerenoveerd. Stadlander vernieuwt en verbetert de huurwoningen, de gemeente vervangt de riolering, het groen en de openbare ruimten.

In het centrumgebied worden twee nieuwe supermarkten, een gevarieerd winkelaanbod, duurzame appartementen voor verschillende doelgroepen, ruime parkeermogelijkheden gerealiseerd evenals een nieuw wijkcentrum als Huis van de Wijk met volop ruimte voor ontmoeting. Daarnaast zijn er plannen om een gezondheidscentrum te realiseren in de leegstaande Heilige Hart Kerk.

In het centrumplan is er ook veel aandacht voor groen. Het bestaande Piuspark zal in samenwerking met bewoners een definitieve inrichting krijgen.

Wij maken de Wijk

Van een typische naoorlogse stadswijk schakelt Gageldonk-West om naar een hippe, levendige, duurzame en groene woonomgeving.

 

“het project begon met de vraag, wat willen bewoners eigenlijk zelf? Het gaat niet om de woningen, maar om de mensen die er in wonen. Om hun ideeën, hun dromen, hun werk, hun dagelijks leven.”

Jorg van der Sanden, programmanager bij Stadlander

Social return speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwbouw. Arjen de Vries is sociaal projectleider bij Zenzo en geeft hier invulling aan. Op banenmarkten zijn werkzoekenden uit de wijk aan het werk geholpen. Op de bouw is een leerwerkplek gemaakt voor jongeren. Voor basisscholen kwamen er groenevenementen, stages en gastlessen. Er waren schoonmaakacties en evenementen waarbij bewoners onder andere met sloopmateriaal konden werken. Samen met kinderen uit de wijk zijn er nieuwe speelvoorzieningen ontworpen en gerealiseerd waarbij sport en spel centraal staat.

Vijverberg Zuid

Nu is de Vijverberg Zuid aan de beurt in de totale wijkontwikkeling. In dit deelplan worden, gefaseerd, 131 huur-en koopwoningen gerealiseerd in een prachtige strook met veel groen en water. Momenteel loopt de bestemmingsplanprocedure en is de verwachting dat in het derde kwartaal 2021 kan worden gestart met de realisatie van de eerste nieuwe energiezuinige woningen aan de Vijverberg Zuid. Het laatste deelplan wordt in dialoog met omwonenden ontwikkeld.

Ook in deze fase staat social return centraal. Door te sturen op drie pijlers, namelijk arbeidsparticipatie, bewonersparticipatie en educatie worden er verschillende projecten uitgevoerd om de leefbaarheid te verbeteren. Bij iedere stap wordt de vraag gesteld of deze een positieve bijdrage levert aan de leefbaarheid in de wijk. Zo komt er een kluscontainer waar wijkbewoners gereedschappen kunnen lenen om hun woning en tuin te onderhouden en in samenwerking met de Sociale Dienst kunnen statushouders werkervaring op doen.

Sloop zoveel mogelijk circulair

De sloop gebeurt zoveel mogelijk circulair. De focus in circulair slopen ligt op hoogwaardig hergebruik omdat daar de waarde maximaal door behouden blijft en tegelijkertijd levert dit de grootste CO2 winst op. Producten hoeven immers niet opnieuw geproduceerd te worden. Nadat zoveel mogelijk materialen hoogwaardig hergebruikt zijn, blijven er altijd materialen over die worden verwerkt tot secundaire grondstoffen. Behalve het asbest belanden er géén materialen op de stort maar wordt alles omgezet vanuit een industrieel proces naar nieuwe circulaire materialen. Hierdoor is een hergebruikpercentage van 98% van de materialen uit de bebouwing gerealiseerd.

Gebruikte bouwmaterialen

De oude balustradehekken krijgen dezelfde behandeling en worden gebruikt in een toekomstig nieuwbouwproject. Via de site www.gebruiktematerialen.nl van sloopbedrijf van Liempd zijn de dakbalken, dakpannen, vlizo-trappen en stoppenkasten verkocht en krijgen deze materialen een tweede leven.

Het bouwpuin is gebruikt als ondergrond voor de nieuwe wegen in Gageldonk-West. Deze aanpak zorgt ook voor vermindering van het vrachtverkeer in de wijk.

Bruynzeel heeft van de oude keukenkastjes weer nieuw spaanplaat gemaakt. En dit zijn weer prima platen om te verwerken in de nieuwe keukens die straks in de nieuwe woningen komen.

Gerelateerd nieuws
Go to Top