• Een woonvoorziening met 36 appartementen inclusief gemeenschappelijke woonkamers voor jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking waar bewoners zoveel mogelijk meedoen en hun eigen leven leiden.

  Lees meer >

 • IKC Het Franse Gat wordt een schoolgebouw waar kinderen van 0-13 jaar veilig en zorgeloos kunnen opgroeien, spelen en leren. Het kindcentrum biedt straks ruimte aan 445 basisscholieren en 64 kinderen in de opvang.

  Lees meer >

 • VMBO Trivium College

  Talenten ontdekken en interesses stimuleren zijn de fundamenten waarop de onderwijsvisie van het Trivium College is gebouwd. Een betekenisvolle leeromgeving is daarbij een voorwaarde. Reden voor het overkoepelend bestuur (Stichting Onderwijsgroep Amersfoort) om te kiezen voor nieuwbouw.

  Lees meer >

 • Wonen op een bereikbare en levendige plek. De handtekening is gezet voor de nieuwbouw van Hart van Almere Poort, een zorggebouw met 139 appartementen met bijbehorende huiskamers en dagbestedingsruimtes.

  Lees meer >

 • Vijverberg_appartementen_Wij Maken de Wijk

  Gageldonk-West, de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Bergen op Zoom krijgt sinds 2014 een grote opknapbeurt. Zo'n 600 verouderde woningen van woningcorporatie Stadlander maken plaats voor moderne energieneutrale nieuwbouwwoningen. Social return en wijkontwikkeling spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de nieuwbouw.

  Lees meer >

 • Collectief Ouder Initiatief Nobelhof@Oosterwold

  Iedere ouder heeft de wens dat zijn kind een fijn leven opbouwt. Maar sommige kinderen kunnen dat niet helemaal zelfstandig. Zij hebben wat extra ondersteuning nodig. Als ze jong zijn, maar ook op latere leeftijd als ze het huis uit gaan en ''zelfstandig'' gaan wonen. Nobelhof@Oosterwold is een rustige, veilige en kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven.

  Lees meer >

 • Gezondheidshuis de Componist

  Het nieuwe Gezondheidshuis Zuilenstein in Nieuwegein wordt ook aangegrepen om een vernieuwend concept van werken te implementeren; wijkgericht en gebaseerd op uitgangspunten van positieve gezondheid

  Lees meer >

 • Woonzorgappartementen Veghel

  Op de locatie van de Johanneskerk in Veghel Zuid ontwikkelt Zenzo een nieuw woon-zorgcomplex. De 20 sociale huurappartementen zijn energiezuinig en bestemd voor ouderen met een zorgvraag.

  Lees meer >

 • Een nieuw woon-zorgcomplex voor mensen met een verstandelijke beperking dat in co-creatie met cliënten, hun familie, buurtbewoners en de gemeente tot stand is gekomen.

  Lees meer >

 • In het centrum van Veghel wordt het Kloosterkwartier sinds 2018 gefaseerd herontwikkeld. Het gaat over het creëren van een sociaal sterke en inclusieve leefomgeving door het faciliteren van toevallige ontmoetingen, naar het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen. Parallel hieraan hebben ruim tien organisaties zich verenigd in Leefgoed Veghel. Bewoners en organisaties werken samen aan ideeën met de bedoeling dat mensen meer voor elkaar gaan doen

  Lees meer >

 • gezondheidscentrum Besoyen

  In het nieuw te vormen gezondheidscentrum wordt reguliere zorg geleverd, maar is er ook de GGZ en een thuiszorgorganisatie. Door in hetzelfde gebouw gevestigd te zijn, zijn er korte lijnen, wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

  Lees meer >

 • Leonardo College Leiden

  Vanuit de overtuiging dat leerlingen die graag bewegen, met plezier naar school gaan, komt de nieuwbouw tot stand. Want, wie beweegt, heeft meer energie, een beter humeur en presteert beter.

  Lees meer >

 • Hof van Tuindorp