INSPIRERENDE PRESENTATIE LITHOS GAGELDONK

In de aanbieding voor ons project Vijverberg-Noord in Bergen op Zoom „een vliegwiel van 150 kansen” heeft Lithos aangeboden om gastcolleges/informatie te verstrekken aan de basisscholen in de wijk. Dit omdat uit de interviews in de wijk gebleken is dat we sommige ouders in de wijk heel goed via hun kinderen kunnen informeren.

Onderzoekend leren

Dinsdag 9 september gaf Arjen de Vries een inspirerende presentatie aan groep 6, 7 en 8 van Basisschool De Grebbe (Winnaar beste basisschool van Nederland). We hebben het gehad over een betere of andere toekomst. Zelfrijdende auto’s en robots in de bouw, maar ook waarom we energiezuinig gaan bouwen. Het is de bedoeling om de kinderen na te laten denken over hun eigen (toekomstige) wijk. De Grebbe noemt dit „onderzoekend leren”. Deze presentatie moet de kinderen verwonderen en nieuwsgierig maken.

“Het is de bedoeling om de kinderen na te laten denken over hun eigen (toekomstige) wijk.”

– Arjan De Vries
Wijk van de toekomst

Op 15 oktober om 17:30 uur geven de kids een eindpresentatie over de wijk van de toekomst. Ook hun ouders zijn hierbij van harte welkom. Dit is ook een moment om de bewoners kennis te laten maken met de nieuwe woningen aan de Vijverberg-Noord. Later wanneer we werkelijk aan het bouwen zijn, organiseren we een bouwdag op de nieuwbouwplaats voor de kids waar ze zelf bijvoorbeeld kunnen metselen of timmeren.

Project          Gageldonk-West

Locatie          Bergen op Zoom

Lees Meer    Projectpagina

Nieuws